Hur undviker jag att mitt företag hamnar på obestånd?

11 maj, 2020

Obestånd och konkurs
Foto av: AdobeStock

Hur undviker jag att mitt företag hamnar på obestånd och riskerar konkurs? Vi har samlat våra 14 bästa tips.

Den absolut vanligaste orsaken till att företag går i konkurs är ekonomiska problem och det börjar nästan alltid med likviditetsbrist – att företaget inte kan betala sina räkningar i tid.

Om ditt företag kommer på obestånd inträder vissa rättsliga konsekvenser, och när företaget inte betalar sina skulder kan fordringsägare begära företaget i konkurs.

Vad menas med obestånd?
Ett företag (eller en person) är på obestånd om de inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Obestånd brukar också kallas insolvens.

Läs mer: Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?

Läs mer: Vad är en företagsrekonstruktion?

I vissa fall är företagets utvecklingskurva negativ över lång tid och en konkurs kan då vara den rimliga lösningen. Men, ibland är det yttre faktorer snarare än företagets utveckling som orsakar obeståndet (till exempel Coronakrisen).

Då kan det vara lämpligt att titta på en rekonstruktion, och framförallt – att göra allt i sin makt för att minska kostnaderna.

Så här kan du göra för att minska chansen att företaget hamnar på obestånd

Ta bort alla onödiga kostnader

Säg upp alla abonnemang och prenumerationer som inte är direkt nödvändiga för att verksamheten ska gå runt. Vissa uppsägningar kan leda till straffavgifter om de sägs upp i förtid, men det kan det vara värt.

Behöver dina anställda alla sina förmåner?

Exempel: Behöver verkligen alla medarbetare ha företagsmobil?

Förhandla med hyresvärd och långivare

Kontakta hyresvärden och försöka förhandla ner hyran på lokalen. Om företaget leasar kan samma sak göras med leasingföretaget.

Läs mer: 5 superåtgärder för företagets ekonomi i Coronakrisen

Var försiktig med kostnader som leder till intäkter

Skär inte på kostnader som är viktiga för företagets intäkter. Marknadsföring kan upplevas som en onödigt stor utgift, men skär bara ned på det som inte ger direkt avkastning

Förhandla kredittiden och priset från leverantörer

En längre kredittid från leverantörer lättar den akuta betalningsbördan och du kan undvika betalningsanmärkningar. På så sätt ökar du också möjligheten att hinna få betalt från kunden innan leverantören ska ha sitt. En ökad kredittid från 30 till 90 dagar kan göra stor skillnad.

Förhandla också med dina leverantörer om ett tillfälligt lägre pris.

Minska varulagret

Ett annat bra sätt att frigöra pengar är att minska varulagret. Du binder upp mindre kapital som kan användas till att förbättra likviditeten. Här infinner sig en balansgång eftersom du vill tillfredställa efterfrågan snabbt och inte förlora intäkter. Gör en prognos för efterfrågan och ha inte mer lager än absolut nödvändigt i tuffa tider.

Sälj ut allt som inte ”är hett längre”

De flesta företag har produkter och tjänster som inte har lika stor efterfrågan som tidigare. Kan ni göra speciellt utförsäljningar på dessa? Det fungerar även på digitala produkter.

Sälj fakturor till ett factoringbolag

Ett sätt att öka likviditeten i bolaget (och det snabbt) är att sälja kundfakturor till ett factoringföretag. Mot en avgift (som är olika stor för olika factoringbolag och beroende av vilken typ av fakturor du säljer) får du fakturabeloppet utbetalt direkt och behöver inte invänta fakturans förfallodag. Du kan också välja att låta företaget ta över kreditrisken om fakturan inte skulle betalas av kunden, men det är ofta dyrare och företaget tar inte över risken för fakturor där kunden har låg kreditvärdighet.

I många fall kräver factoringbolaget att alla företagets fakturor ska gå via dem. Det kan vara en klar nackdel för dig eftersom du då måste betala en avgift även på fakturor där kunden alltid betalar i tid.

Driv in alla gamla kundfordringar och använd eventuellt inkasso

Kontakta alla kunder som inte betalat din fakturor i tid och be dem göra det direkt. Om de inte gör det kan du kontakta ett inkassobolag.

Stäng ned allt som inte är lönsamt

Se över vilka delar i ditt företag som är mest och minst lönsamma. Stäng ned allt som inte bidrar till ett positivt kassaflöde och flytta mer resurser till det som fungerar bra ekonomiskt.

Satsa på nyckelkunderna

Det kostar nästan alltid mer att skaffa nya än att behålla gamla. Fokusera på dina bästa kunder – hur kan du få dem att köpa mer av dem? Försök också hitta tvillingkunder till dem.

Förkorta kundernas kredittider

Kan du få dina kunder att betala på 15 dagar istället för 30? Eller 30 istället för 90? Om du känner kunderna väl kan du också fråga om de kan betala ”redan skickade fakturor” något snabbare, och vara öppen och ärlig med vilken sits ni befinner er i.

I värsta fall – se över bemanningen med ”korttidsarbete”

Har du mer personal än vad företagets intäkter klarar av? Genom korttidsarbete kan du behålla kompetensen och minska personalkostnaderna under en period då företaget tillfälligt har mindre jobb.

Så snart som möjligt efter att företaget har fått betalningssvårigheter. Om krisen blir för djup minskar chansen att få till en rekonstruktion, och då minskar ju även fordringsägarna möjlighet att få tillbaka delar av det kapital som går förlorat vid en konkurs.

Läs mer: Vilket ansvar har företagaren vid konkurs?

Läs mer: Så fungerar en kontrollbalansräkning

Läs mer: När är det egna kapitalet förbrukat?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Vad är en rekonstruktion och kan mitt företag göra en?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Hur fungerar den statliga lönegarantin om företaget går i konkurs?
Affärsjuridik
Foto av: AdobeStock
Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?