Hur fungerar den statliga lönegarantin om företaget går i konkurs?

9 maj, 2020

Statlig lönegaranti vid konkurs
Foto av: AdobeStock

Om ett företag går i konkurs finns en statlig lönegaranti som går in och tar hand om de anställda. Så här fungerar den.

Så här fungerar den statliga lönegarantin

Den statliga lönegarantin betalas av staten (via Länsstyrelsen) när företaget har försatts i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion.

Läs mer: Vad innebär en konkurs?

Läs mer: Vad är en företagsrekonstruktion?

Den statliga lönegarantin täcker samtliga arbetstagare, även visstidsanställda och vikarier, i upp till åtta månader. Idén är att lönegarantin ska gälla under själva konkursen och uppsägningstiden som finns därefter. Men kom ihåg, den statliga lönegarantin är inte obegränsad eller utan villkor. Det finns begränsningar i vad, hur länge och hur mycket som kan betalas ut.

Taket för den statliga lönegarantin är 189 200 kronor just nu

Den statliga lönegarantin omfattar bara lön som tjänats in tre månader före en konkurs, under konkursen, en månad efter beslutet samt lagstadgad uppsägningstid. Den högsta ersättning som kan betalas ut är 189.200 kronor per anställd (enligt uppgifter hos Skatteverket 2020-05-11).

Läs mer: Hur beräknas taket för den statliga lönegarantin?

Bara om det finns pengar kvar i konkursboet kan det finnas möjlighet att få lön utbetald som överstiger detta belopp. Det avgörs av konkursförvaltaren (eller rekonstruktören vid en rekonstruktion).

Tänk på att sparad semester kan frysa inne

Om du och dina anställda har sparade semesterdagar riskerar de att frysa inne. Den statliga lönegarantin ersätter bara semesterlön intjänad under innestående och föregående år. 

Vad gäller för utlägg och resekostnader?

Även utlägg och resekostnader kan frysa inne om de är äldre än tre månader. Var därför alltid noga med att du och dina anställda lämnar in reseräkningarna regelbundet.

Tänk på

Om ditt företag hamnar i en konkurs eller rekonstruktion är det viktigt att ni ställer krav till konkursförvaltaren eller rekonstruktören så fort som möjligt. Det är nämligen konkursförvaltaren eller rekonstruktören som fattar besluten om utbetalningar, och skickar det vidare till Länsstyrelsen som sköter utbetalningarna av det statligt garanterade lönegarantipengarna. Så var noga med att meddela konkursförvaltaren eller rekonstruktören vad som ska betalas ut.

Så snart som möjligt efter att företaget har fått betalningssvårigheter. Om krisen blir för djup minskar chansen att få till en rekonstruktion, och då minskar ju även fordringsägarna möjlighet att få tillbaka delar av det kapital som går förlorat vid en konkurs.

Läs mer: Vilket ansvar har företagaren vid konkurs?

Läs mer: Så undviker du att företaget hamnar på obestånd

Läs mer: Så fungerar en kontrollbalansräkning

Läs mer: När är det egna kapitalet förbrukat?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Hur undviker jag att mitt företag hamnar på obestånd?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Vad är en rekonstruktion och kan mitt företag göra en?
Affärsjuridik
Foto av: AdobeStock
Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?