De bästa och sämsta avdragen för aktiebolag och enskild firma 2020

15 april, 2020

Vilka avdrag får aktiebolag och enskild firma göra 2020? Och vilka är de vanligaste avdragsmissarna?

Här går vi igenom de viktigaste avdragen för ditt företag, och hur ditt företag kan spara pengar under en tuff tid.

Vad menas egentligen med avdrag?

Kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla i de flesta fall. Det betyder att företaget får dra av kostnader som har anknytning till den verksamhet ni bedriver. Ett avdrag innebär att företaget inte behöver betala lika mycket i skatt.

Läs mer här: Skatteexpertens bästa tips på avdrag i deklarationen 2020.

Avdragen du måste ha koll på 2020

Avdrag för mobil och abonnemang till företaget

Företagets samtals- och abonnemangskostnader (för mobiltelefoner som används i företaget) är avdragsgilla rörelsekostnader oavsett företagsform, vilket även gäller vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas i normalfallet som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla i företaget och inte behöver skrivas av över tid.

Avdrag för inköp av dator till företaget

Företaget kan dra av hela beloppet direkt om värdet är maximalt ett halvt prisbasbelopp. Läs om beloppen för prisbasbelopp här. Om värdet är högre, dra av datorn genom regelbundna avskrivningar. Detta gäller oavsett företagsform.

Avdrag för inköp av programvara till företaget

Programvaror är avdragsgilla om de är standardiserade. Om programvaran är direkt tillverkad för din verksamhet beviljas avdrag över flera år, och följer samma princip som för inventarier.

Läs mer här: Deklarera din enskilda firma på 60 minuter, så gör du.

Avdrag vid bilresor för företagets räkning

Om du har ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kronor per mil för de bilresor du har gjort för företagets räkning – skattefritt. På detta belopp behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättning kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid dina tjänsteresor.

Om du har en enskild näringsverksamhet (enskild firma) eller handelsbolag gör du ett avdrag med 18,50 kronor per körd mil i verksamheten. Du får aldrig ta ut skattefri ersättning från dessa företagsformer, men genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egen­avgifter. 

Även för enskilda näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnel­avgifter samt trängselskatt avdragsgilla. Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

Tips! Fixa deklarationen själv – direkt från bokföringsprogrammet
I ett smart bokföringsprogram med deklarationstillval sköter du enkelt, snabbt och säkert din deklaration själv – online. Det behöver inte vara svårt. Med rätt förutsättningar kan det till och med gå under timmen – till exempel med deklarationsprogrammet Visma eEkonomi som just nu finns till ett extra bra erbjudande.

Avdragen som är lätta att missa – har du koll?

Avdrag för kontor hemma

Om du har enskild firma

Om du har en särskild lokal i din bostad som är tydligt avsatt för ditt företag, får du göra avdrag för en skälig del av de löpande kostnaderna för drift. Exempel på detta är värme, ström, vatten och förslitning. Du har också möjlighet att göra avdrag för utgifter som hör direkt till näringsverksam­heten.

Om du däremot inte har en särskilt inrättad del i bostaden för din verksamhet kan du fortfarande få avdrag – men inte lika mycket. Du får då ett schablonavdrag för “arbetsrum i bostaden”, under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där. Om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din maka eller make, får du avdrag med 2 000 kronor per år.

Om arbetsrummet istället finns i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra avdrag med 4 000 kronor per år. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrummet i bostaden – inklusive kostnader för värme, vatten, el, internet och bredband etc.

Om du har aktiebolag

Hyr du ut din privatbostad eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, uppdrags- eller arbetsgivare eller till ditt eget bolag får du bara avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen medför (den faktiska merkostnaden).

Hyresersättningen du då får från ditt aktiebolag kommer efter avdrag att beskattas i inkomstslaget kapital (med 30 procent) om hyresersättningen anses som marknadsmässig. Skulle du ta ut en hyresersättning som är högre än vad som kan anses marknadsmässigt, kommer beskattningen för denna del att ske i inkomstlaget tjänst.

Det måste finnas ett hyresavtal och ett behov av lokalen för aktiebolaget, annars har du inte rätt till avdrag.

Hyran som ditt aktiebolag betalar till dig privat är avdragsgill i aktiebolaget. Det som gäller aktiebolag gäller även handelsbolag eftersom handelsbolaget är en juridisk person.

Läs mer här: 8 säkra avdrag för enskild firma med kontor hemma.

Avdrag för friskvård och motion

Företaget kan erbjuda sina anställda ett friskvårdsbidrag, som den anställde kan använda för motion eller annan friskvård. Den anställde väljer själv hur den vill utnyttja friskvårdsbidraget, inom ramen för arbetsgivarens godkännande. 

Om friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds på samma villkor till hela personalen, och med samma belopp. Det måste dessutom vara av mindre värde och av enklare slag.

Vad menas då med mindre värde?
Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Obs! Om företaget erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger dessa 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på HELA beloppet.

Friskvårdsbidraget får bara användas för motions- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag. Idag ingår också ridning, golf, segling och utförsåkning i denna definition. Obs! Om arbetsgivaren ersätter en anställd för den personens utlägg för en aktivitet som inte är av enklare slag, så ska den anställde beskattas som för lön för HELA beloppet.

Om aktiviteten kostar mer än 1 000 kronor inklusive moms per tillfälle uppfylls inte heller kraven för “enklare slag” och “mindre värde”. En sådan aktivitet ska beskattas. Exempel: Det kan innebära att det är bättre att köpa liftkort dag för dag istället för en hel vecka, om du vill att liftkortet ska vara skattefritt.

Om du har enskild firma kan du inte göra avdrag för din friskvård. Ett gymkort till firmaägaren är till exempel inte avdragsgillt. Som aktiebolagsägare kan du däremot dra av gymkortet, eftersom du räknas som anställd.

Läs mer: Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag.

Avdrag för facklitteratur

Speciallitteratur som du köper direkt för verksamheten och som du behöver för att klara av jobbet, är avdragsgill oavsett vilken företagsform du har. Vid en granskning måste du kunna tala om på vilket sätt inköpet är nödvändigt och hur litteraturen används. 

Du kan inte får avdrag för litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets. Samma sak gäller för dagstidningar och vanliga veckotidningar som läses av en bredare krets och kan anses vara av privat karaktär. Nyckelordet för att få göra avdrag är facklitteratur.

Avdrag för utbildnings-, konferens- och kurskostnader 

Kurser eller konferenser är avdragsgilla om de är till nytta för företaget och det finns ett utarbetat kursprogram. Praxis för detta är att den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens bör pågå minst sex timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka.

En väldigt lång eller helt allmän utbildning, exempelvis en körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildningar är avdragsgilla. Istället blir kostnaden avdragsgill som för lön och den anställde riskerar förmånsbeskattning. 

Samma regler som för Sverige gäller inom EU. Om kursen däremot är utanför EU så görs en jämförelse om det är ekonomiskt försvarbart att gå kursen utanför EU. Det kan också ha betydelse om kursen finns i Sverige till lägre kostnad. Reglerna för detta är desamma för aktiebolag och enskild firma.

Läs mer här: Allt om deklarationen 2020 – här hittar du nyheterna, avdragen och regeländringarna.

Avdragen du absolut inte ska göra – här är de vanligaste missarna

Alla kostnader är inte avdragsgilla, trots att de i sig kan anses tillhöra den verksamhet du bedriver. Avdragsförbudet gäller oavsett företagsform och gäller exempelvis:

  • Böter och andra offentligrättsliga sanktionsavgifter
  • Svenska allmänna skatter, ex inkomstskatt.
  • Skattetillägg
  • Förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen
  • Viten
  • Kostnadsränta på skattekontot
  • Felparkeringsavgifter
  • Mutor

Rättegångskostnader och advokatkostnader är avdragsgilla om de kan anses vara kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. Detta gäller också oavsett vilken företagsform du har.

Avdrag medges inte heller för kostnader för att upprätta deklaration eller att driva skatteprocesser (däremot är bokföringshjälp avdragsgillt, men alltså inte deklarationshjälp).

Tipsen kommer från Visma Spcs skatteexpert Jan-Åke Jernhem som är expert på fåmansföretagslagstiftningen.

Om Visma Spcs
I orostider är extra viktigt att stötta varandra och få hjälp, och vi är starkare tillsammans! I snart fyra decennier har Visma Spcs hjälpt Sveriges företagare och blivande entreprenörer att starta, driva och utveckla sina företag. Med hjälp av kunskap, digitala lösningar och smarta ekonomiprogram vill Visma Spcs ge dig möjlighet att göra det du gör bäst – driva ditt företag framåt. I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering.
Skatter & Avgifter
Foto av: AdobeStock
Miljonärsskatt, sänkta arbetsgivaravgifter och nya coronastöd – här är nyheterna
Skatter & Avgifter
Foto av: Nissan Leaf
Tjänstebil eller privatbil – vad är mest lönsamt?
Skatter & Avgifter
Foto av: AdobeStock
Vad är F-skatt och hur ansöker mitt företag om f-skatt?