Tjänstebil eller privatbil – vad är mest lönsamt?

28 oktober, 2020

Tjänstebil eller privatbil med bilförmån
Foto av: Nissan Leaf

Ska jag välja tjänstebil eller privatbil i mitt företag? Här går vi igenom vad som är mest lönsamt och vad som gäller för förmånsvärde, bonus malus och körjournal.

Det finns två huvudsakliga sätt att äga bil som företagare – och för dig som ska använda bilen innebär det att ha en tjänstebil eller privatbil.

Företaget äger eller hyr bilen (tjänstebil)

Om du väljer att bilen ska ägas av företaget får företaget dra av alla bilkostnader. Detta gäller såväl driftskostnader som värdeminskning. Kom igåg att om du använder bilen privat (mer än 10 tillfällen eller 100 mil) måste du skatta för ett förmånsvärde.

Du äger bilen privat (privatbil)

Alternativ två innebär att du äger bilen privat. Företaget får då inte dra av några bilkostnader i verksamheten. För de resor du gör i företagets tjänst (tjänsteresorna) får du dra av 18,50 kronor per mil.

Läs också: Skattefria förmåner – Bilförmån med körjournal

Vad är mest förmånligt – tjänstebil eller privatbil?

Går du in på en bilfirma eller frågor någon kunnig i branschen får du ofta samma svar – det beror på. Systemen är tänkt att vara neutrala. Således handlar det om hur du tänker använda bilen och hur mycket du kommer att använda den privat och i företaget. Du får göra en beräkning och se vad som är bäst för dig – och här går vi igenom vad du ska tänka på när du väljer tjänstebil eller privatbil.

Hur beräknas förmånsvärdet för tjänstebil?

Om du väljer tjänstebil behöver du förstå hur förmånsvärdet beräknas. Bilförmånsvärdet delas upp i två olika delar – en fast del och en rörlig del.

Den fasta delen av bilförmånsvärdet bygger både på prisbasbeloppet och på nybilspriset. Delen som baseras på nybilspriset består av en räntedel och en prisdel.

  • 31,7 % av basbeloppet (basbeloppsdelen). Detta gäller bilar från 2017 och tidigare.
  • 9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (inklusive extrautrustning) enligt Skatteverkets nybilsprislista och och 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (lyxbilstillägg). 
  • 75 % av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset

Tips! Vilket bilförmånsvärde får du? Testa här på skatteverket.se

Nytt förmånsvärde för bilar från 2018 och framåt – bonus malus-systemet

Om den aktuella bilen är från 2018 eller senare (som registrerats i vägtrafikregistret i juli 2018 eller senar), beräknas förmånsvärdet på ett annat sätt. 1 juli 2018 infördes nämligen bonus malus-systemet.

Med bonus malus-systemet skiljer sig beräkningen på två sätt. Dels är basbeloppsdelen lägre för nyare bilar och dels har fordonsskatt har tillkommit på nyare bilar.

För bilar från detta datum görs beräkningen av förmånsvärdet enligt följande

  • Basbeloppsdelen är nu 29 % av prisbasbeloppet.
  • Räntedelen är som tidigare 75 % av statslåneräntan. Statslåneräntan får som lägst anses vara 0,5 %. Ränta multipliceras med förmåns­bilens nybilspris.
  • Prisdelen är liksom tidigare 9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp + 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (lyxbilstillägget).
  • Fordonsskatt (tillkommer från 2018)

Hur beräknas förmånsvärde på extrautrustning?

Det förmånsvärde som normalt anges hos en bilhandlare gäller en bil utan extrautrustning. Om du väljer till extrautrustning läggs beloppet till det schablonbaserade värdet för bilen.

Räkneexempel

Ditt företag köper en tjänstebil. Nybilspriset är 200 000 kronor enligt Skatteverket. Bilen får också extrautrustning med 30 000 kronor. Underlaget för förmånsvärdet blir då 200 000 kronor plus 30 000 kronor = 230 000 kr.

All utrustning påverkar inte förmånsvärdet – det finns något som brukar benämnas ”fristående utrustning”. Exempel på det är mobiltelefon eller kommunikationsradio, vinschar, ­kranar och dylikt.

Läs också: 12 skattefria förmåner – här är hela listan

Vad gäller om företaget betalar för drivmedel?

Detta är viktigt att lära sig. Om ditt företag betalar drivmedel för din privata körning ska förmånen värderas till 120 % av marknadsvärdet för drivmedlet. Kostar bensinen 13 kronor litern, blir förmånen alltså 13 kr * 120 % = 15,6 kronor.

OBS! Om du använder bilen både privat och i tjänsten, och inte kan visa hur stor andel som körts privat, beskattas du för 120 % av hela drivmedelsutgiften. Det vill du förstås undvika – odet är därför körjournal är så viktigt. Du kan läsa mer om det längre ned. Många företagare tycker att detta blir krångligt och väljer därför att äga bilen privat.

Som företagare ska du också tänka på att underlaget för arbetsgivaravgifter baseras på den verkliga utgiften för drivmedlet – i ovan exempel 13 kronor. Detta gäller för anställda och dig som har AB.

Har du enskild firma eller är delägare i handelsbolag är det lite värre – även egenavgifterna beräknas på beloppet uppräknat till 120 % av marknadsvärdet (i det här fallet på 18 kr alltså).

Kan man få avdrag för körning av tjänstebil?

Om du har tjänstebil (förmånsbil) och väljer att betala allt drivmedel själv får du dra av 9,50 kronor per körd tjänstemil (för dieselbilar gäller 6,50 kronor).

Om du har förmånsbil och betalar allt drivmedel själv kan du dra av 9,50 kr per körd tjänstemil (6,50 kr per mil för diesel­bilar) i inkomstdeklarationen. Du behöv dock styrka att du kört i företagets tjänst, till exempel genom en körjournal som visar resornas ändamål och antal mil).

Som anställd (och som ägare av aktiebolag) kan du ta ut denna summa som skattefri milersättning istället för att göra avdrag i den egna deklarationen.

Vad gäller för miljöbilar?

Förmånsvärdet för miljöbilar skiljer sig från ”vanliga bilar”, i och med att förmånsvärdet för en miljöbil ”jämkas ned” till samma nivå som förmånsvärdet på en motsvarande ”vanlig bil”.

Anledningen till detta är att nybilspriset än så länge är högre för miljöbilar. Detta jämkade förmånsvärde används även för att beräkna sociala avgifter och preliminärskatteavdrag.

Vad menas med miljöbil?

Definitionen på miljöbil är en bil som drivs på annan teknik (helt eller delvis, till exempel el, etanol eller gas) än bensin eller diesel.

Blir jag förmånsbeskattad om jag inte använder tjänstebilen privat?

Detta är viktigt att tänka på när du ska välja tjänstebil eller privatbil. Här finns det tydliga gränser. Om tjänstebilen används enbart (eller nästan enbart) i tjänsten förmånsbeskattas du inte. Gränsen går vid privat körning vid högst ett tiotal gånger per år eller sammanlagt högst 100 mil.

Försök inte fuska med detta – det finns många fall sär Skatteverket har satt ned foten och kontrollerna är förhållande vis hårda.

Hur fungerar körjournal vid tjänstebil eller privatbil?

Körjournal är ett viktigt verktyg för att kunna bevisa hur du har använt bilen – vare sig det är tjänstebil eller privatbil. Genom körjournalen kan du styrka tjänsteresorna för att få skattefri reseersättning eller avdrag i deklarationen. Körjournalen behövs också för att få rätt förmånsvärde för fritt drivmedel.

Ange resornas ändamål och antal körda mil. För säkerhets skulle är det också bra att ange datum och mätarställning vid start och stopp. Det finns appar som gör detta smidigt.

Tjänstebil eller privatbil – vad är då bäst?

Det finns tyvärr inget tydligt svar. Många företagare väljer privatbil för att det är enklast, medan andra väljer tjänstebil för att de ser en lönsam där. Det beror förstås också på antalet anställda och administrativa resurser.

Vår rekommendation är att gå igenom förutsättningarna ovan och ta ett eget beslut. Titta inte bara på pengarna som går att spara/tjäna, titta också på hur mycket tid som behöver läggas och hur mycket administration som tillkommer.