Vad ska en faktura innehålla?

26 maj, 2015

Ekonomi & Bokföring

Förhoppningsvis går faktureringsprogrammet varmt och du får skicka i väg mängder av fakturor. Men vet du hur en faktura ska vara utformad för att vara godkänd? Här får du enkla steg som ger dig koll på vilka regler som gäller kring vad en faktura ska innehålla.

Uppgifter som MÅSTE framgå på en faktura

LÖPNUMMER
Fakturan ska ha ett unikt löpnummer (som inte är samma som fakturadatumet).

FÖRETAGSINFORMATION
Säljarens och köparens namn och adress. Var noga med att ange rätt namn på köparen vilket är av vikt för bland annat avdragsrätten för moms. Om du har ett aktiebolag ska du även ange bolagets organisationsnummer samt i vilken kommun bolaget har sitt säte.

DATUM
Datum när fakturan sammanställs ska framgå, så kallat fakturadatum. Dessutom ska datum när affärshändelsen inträffade anges, det vill säga när varorna såldes eller tjänsterna utfördes. Om betalning ska ske i förskott eller a contobetalning (delbetalning) ska betalningsdatum anges, om det är annat än fakturadatumet

PRIS
Totalpris, pris före moms (beskattningsunderlaget) för varje momssats samt eventuell prisnedsättning eller rabatt ska anges.

MOMS
Den eller de momssatser som gäller (gäller ej momsfri försäljning) och säljarens registreringsnummer till moms ska finnas med. I vissa fall ska även köparens momsregisteringsnummer anges (till exempel vid handel i EU).

SPECIFIKATION
Var noga med att ange vilka varornas/tjänsternas som levererats samt mängd eller utsträckning.

Uppgifter som BÖR framgå på en faktura

FÖRFALLODATUM
Ange alltid sista dagen för betalning – förfallodag på fakturan. Om ingen förfallodag är avtalad bestämmer du som säljare förfallodatumet.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
För att få rätt till att ta ut dröjsmålsränta vid eventuell försenad betalning ska information om det finnas med på fakturan.

REFERENSER
Till vem på företaget ska fakturan gå? Vem ska köparen vända sig till med eventuella invändningar på fakturan? Ange både köparens och säljarens referenser för tydlighet.

PLUS- OCH BANKGIRONUMMER
Uppgifter om säljarens plus- och bankgironummer bör anges för att betalning ska kunna göras.

F-SKATT
Det är bra att ange att bolaget är registrerat för f-skatt för er trovärdighet.