Hur fungerar debet och kredit?

4 september, 2016

Så fungerar debet och kredit

Begreppen debet och kredit har hängt med sedan dubbel bokföring uppfanns av handelsmännen i Florens någon gång på 1400-talet. Principerna bakom bokföring är desamma som för några hundra år sedan, medan sättet de presenteras och framställs har förändrats genom åren. Så här fungerar debet och kredit!

Vad betyder egentligen Debet och Kredit?

Debet kan även kallas plus,eller till, och kredit kan kallas minus, eller från. Pengar och kapital rör sig alltid från ett ställe i din verksamhet till ett annat ställe – kredit och debet. Det här gör att det alltid är något som ökar och något som minskar.

Det är anledningen till att alla transaktioner bokförs i två kolumner:

– debetkolumnen som är till vänster

– kreditkolumnen som är till höger

För varje händelse som du bokför ska summan vara samma i debetkolumnen som i kreditkolumnen.

Här kan du prova gratis att automatisera företagets bokföring.

Tänk så här för att förstå debet och kredit

Du har tagit pengar ur din kontantkassa för att köpa in material och varor. Pengar rör sig då från konto 1910 Kassa till konto 4010 Material och varor. Från kassan till material och varor. Du ska kreditera 1910 Kassa och debitera 4010 Material och varor. Om summan inte är samma innebär det att pengar har kommit bort på vägen. Det är inte bra. Det är rent av olagligt. Därför ska summan i debet- och kreditkolumnen alltid vara samma.

Rekommenderad merläsning om Debet och Kredit (och bokföring förstås)

Rekommenderat länk 1: Här får du fler exempel om hur Debet och Kredit fungerar

Rekommenderad länk 2: Här lär du dig grunderna i bokföring

Rekommenderad länk 3: Bokföringsskolan för småföretagare