Bokföra kostnader som uppkom innan företagsstarten?

4 september, 2016

Bokföra kostnader innan företagsstart

Vet du att du får bokföra kostnader som uppstod innan företagets registreringsdatum? De allra flesta har sådana kostnader, men många missar att dra av dem. Extra tråkigt om du gör stora investeringar. Så här gör du för att dra av kostnaderna.

De här kostnaderna får du dra av

Du kan ta upp kostnader i din bokföring som skedde upp till ett år innan ditt företag registrerades. Så länge kostnaden direkt kan relateras till din verksamheten, och räknas in i företagets uppbyggnadsskede, är det okej. Du kanske har registrerat en licens, köpt in en maskin, betalat förskottshyra för lokal eller rent av köpt in material och varor inför starten? Ibland kan det vara stora kostnader och då är det skönt att veta att dessa är avdragsgilla i din bokföring.

Med avdragsgill menas att du får ta upp kostnaden i din bokföring och att du får tillbaka eventuell moms på köpet. Genom att ta upp en kostnad sänker du ditt resultat, vilket kan vara bra om du annars kan få större skatteskulder.

Datum för verifikationen är viktig

Eftersom du inte kan bokföra på ett datum som är innan företaget registrerades, använder du företagets registeringsdatumet som verifikationsdatum. Gör gärna en notering på verifikationen att kostnaden uppstod innan och vilket datum, samt spara underlaget i 7 år enligt arkiveringsreglerna.

Rekommenderad merläsning om kostnader innan företagsstart

Rekommenderad läsning: De här kostnaderna får du dra av innan företagsstarten