Bokföra kostnader som uppkom innan företagsstarten?

4 september, 2016

Bokföra kostnader innan företagsstart

De här kostnaderna får du dra av

Du kan ta upp kostnader i din bokföring som skedde upp till ett år innan ditt företag registrerades. Så länge kostnaden direkt kan relateras till din verksamheten, och räknas in i företagets uppbyggnadsskede, är det okej. Du kanske har registrerat en licens, köpt in en maskin, betalat förskottshyra för lokal eller rent av köpt in material och varor inför starten? Ibland kan det vara stora kostnader och då är det skönt att veta att dessa är avdragsgilla i din bokföring. Med avdragsg