Köpeavtal överlåtelse av verksamhet

Ska man köpa eller sälja en verksamhet finns det två...

Ska man köpa eller sälja en verksamhet finns det två olika varianter – att antingen sälja aktierna eller att sälja själva inkråmet, vilket betyder att mans säljer företagets tillgångar.

Tillgångarna kan vara till exempel varulager, fordringar, inventarier och så vidare.

Denna avtalsmall är framtagen i samarbete med Brormans Jurister för dig som har Mitt Företag Plus.

Vill du ha hjälp att anpassa avtalet erbjuder Brormans Jurister våra medlemmar 25 procent rabatt på timpriset (ord pris 1 725 kr exkl moms).
Mejla då info@juristbyran-brorman.se och ange ”Driva Eget”.

Har du inte Driva Eget Premium kan du skaffa det här.