Vem tar över din pension när du dör?

2 september, 2020

Vem som tar över din pension när du dör beror på. Antingen är det dina anhöriga, staten eller andra pensionssparare som får pengarna. Till en del kan du själv bestämma hur det ska gå. Här reder vi ut begreppet efterlevandeskydd och vad du kan göra för att öka tryggheten för dina nära och kära.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika lösningar, som är till för att den försäkrades anhöriga ska få ekonomisk trygghet när personen avlider. Uppläggen kan variera beroende på vem som tillhandahåller försäkringslösningen.

Efterlevandeskydd i tjänstepensioner/privata pensionsförsäkringar

De vanligaste formerna av efterlevandeskydd är:

 • Återbetalningsskydd
 • Garanterat efterlevandeskydd/familjepension

1. Återbetalningsskydd

Det innebär att dina närstående får det som är kvar av din pension när du dör. Vanligtvis betalas pengarna ut månadsvis, som en vanlig pension.

Vad kostar det?

Svårt att säga. Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd kopplat till din försäkring, men eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna kan du få en lägre pension om du har ett återbetalningsskydd.

Arvsvinst innebär att när en försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd avlider, så fördelas de pengar som finns kvar i hens försäkring mellan andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Läs mer: Så här fungerar pensionen

Vad ska jag tänkta på?

Ju äldre du blir desto större blir de arvsvinster som du går miste om, eftersom det av naturliga skäl är fler som dör. Om dina anhöriga med åren inte har samma behov av ekonomiskt skydd, kan du fundera över att ta bort återbetalningsskyddet när du närmar dig pensionsåldern. Det kan göra en hel del för din pension.

Vem får pengarna?

Den som får pengarna kallas förmånstagare. Det vanligaste är att man har sin make/maka, sambo eller registrerad partner som förmånstagare i första hand, och sina barn i andra hand. Om du vill byta förmånstagare ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du avlider efter att din pension har börjat betalas ut, kommer försäkringsbolaget att fortsätta betala ut pengarna till dina förmånstagare. Om du inte hunnit börja ta ut din pension, får förmånstagarna hela beloppet som finns i försäkringen utbetalat under minst fem år.

Läs mer: Så kommer du igång med ett sparande

Kan jag lägga till och ta bort återbetalningsskyddet när jag vill?

Ja, det kan du göra. Väljer du återbetalningsskydd inom ett år efter att du har gift dig, blivit sambo eller fått barn behöver du inte lämna någon hälsodeklaration. Gör du det senare, måste du genomgå en hälsoprövning och få den godkänd. När tjänstepensionen väl har börjat betalas ut kan du inte välja till återbetalningsskydd.

2. Garanterat efterlevandeskydd/familjepension

Det innebär att dina efterlevande, under minst fem år, löpande får ett förutbestämt belopp, om du skulle dö innan du börjat ta ut pension. Det garanterade efterlevandeskyddet/familjepensionen betalas ut månadsvis under ett antal år och ska tas upp till beskattning av den som får pengarna.

När du börjar ta ut din pension, upphör det garanterade efterlevandeskyddet och dina efterlevande skyddas istället av återbetalningsskyddet, om du har ett sådant. Storleken på återbetalningsskyddet är beroende av hur mycket pengar som finns i din försäkring, medan det garanterade efterlevandeskyddet/familjepensionen är ett garanterat belopp. Har du pensionsförsäkringar hos Swedbank Försäkring kan du inte ha ett garanterat efterlevandeskydd om du inte också har ett återbetalningsskydd. Andra försäkringsgivare kan ha andra regler.

Vad kostar det?

Kostnaden för det garanterade efterlevandeskyddet tas ut som en månatlig avgift, som dras från din pensionsförsäkring. Avgiftens storlek beror på hur stor den månatliga utbetalningen ska vara och hur länge utbetalningarna ska pågå. Väljer du att ha ett garanterat efterlevandeskydd/familjepension i din pensionsförsäkring blir din pension lägre än den annars skulle ha blivit.

Läs mer: Riskerar du minuspension?

Vad ska jag tänka på?

Utgå från din egen och din familjs situation och fundera igenom vad som är det bäst i ert fall. Ett garanterat efterlevandeskydd/en familjepension ger en trygghet i form av ett förutbestämt belopp, som betalas ut till dina anhöriga, oavsett hur mycket du har hunnit spara i din pensionsförsäkring. Ett alternativ till ett garanterat efterlevandeskydd/en familjepension kan vara en livförsäkring. Prata med en försäkringsrådgivare om vad som passar dig och din familj bäst.

Vem får pengarna?

Den som får pengarna kallas förmånstagare. Det vanligaste är att man har sin make/maka, sambo eller registrerad partner som förmånstagare i första hand och sina barn i andra hand. Om du vill ändra förmånstagare ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Kan jag lägga till och ta bort det när jag vill?

Om du väljer att ha ett garanterat efterlevandeskydd måste du genomgå en hälsoprövning och få den godkänd. Du kan ta bort skyddet när du vill.

Tips: Läs mer om bankens pensionslösningar här

Efterlevandeskydd i pensionen från staten

Din pension från staten består av två delar: inkomstpension och premiepension. När det gäller inkomstpensionen, den som baseras på din lön, finns inget att göra – när du dör slutar utbetalningarna och har de inte börjat blir det inga. För den mindre delen av den allmänna pensionen, premiepensionen, kan du däremot välja till ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Skyddet innebär att om du dör, efter att du har börjat ta ut pensionen, kommer din make/maka/sambo att få din premiepension utbetald till sig under resten av livet. Väljer du att lägga till efterlevandeskydd omvandlas din premiepension till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din make/maka/sambo ålder.

Läs mer: Därför får kvinnor ofta lägre pension

Vad kostar det?

Det är svårt att säga. Väljer du efterlevandeskyddet kommer utbetalningarna från din premiepension att bli lägre, eftersom pengarna på ditt pensionskonto även ska räcka till din make/maka/sambo om du dör före honom eller henne. Det innebär också att tilldelningen av arvsvinster blir lägre.

Vem får pengarna?

Din make/maka/sambo eller registrerade partner, eller den du tidigare har varit gift med om ni båda är ogifta och bor ihop eller den du har eller har haft barn tillsammans med, om ni båda är ogifta och bor ihop.

Kan jag lägga till och ta bort det när jag vill?

Du tecknar efterlevandeskyddet när du ansöker om att börja ta ut pension och du kan inte ändra dig. Om du skulle skilja dig eller separerar, ska du däremot anmäla det till Pensionsmyndigheten, så räknar de om premiepensionen och dina utbetalningar höjs.

Efter att din premiepension har börjat betalas ut kan du teckna efterlevandeskydd om du gifter dig eller inleder ett samboförhållande med någon som du tidigare varit gift med eller har/har haft barn med, och du tecknar efterlevandeskyddet inom tre månader från det att äktenskapet eller samboförhållandet inleddes.

Det gäller under förutsättning att du inte var gift/sambo med samma person när du första gången ansökte om att ta ut premiepension.

Tips: Läs mer om premiepensionen här

Pensionsrådgivarnas bästa tips för efterlevandeskydd

 1. Återbetalningsskyddet är oftast förvalt i pensionsförsäkringar – du måste aktivt välja bort det om du inte vill ha det. En förutsättning för att det ska vara relevant för dig är givetvis att du har någon nära anhörig som kan behöva ekonomiskt stöd om du dör. I annat fall blir återbetalningsskyddet bara en kostnad, i form av lägre pension.
 2. Se alltid över efterlevandeskyddet i dina pensionsförsäkringar när din familjesituation ändras, till exempel om du gifter dig, skiljer dig, köper bostad, dina barn bli självförsörjande, om din partner avlider och innan du går i pension.
 3. Utgå från din egen och din familjs situation när du väljer mellan en livförsäkring och ett garanterat efterlevandeskydd/
  familjepension. Vad är bäst för er?

Har du frågor eller funderingar kring efterlevandeskydd eller din pension kan du få hjälp av Swedbanks pensionsrådgivare. Ring Kundcenter Företag på 0771-33 44 33 och fråga efter pensionsrådgivarna.

Bonus: Så skapar du en trygg företagarekonomi – med Sarah Lindholm

En gång för alla går vi igenom hur du skapar en trygg ekonomi som företagare. Tillsammans med Swedbanks Sarah Lindholm, som har hjälpt massor av företag med dessa frågor, går vi bland annat igenom:

Vad lär jag mig i poddavsnittet?

 • Vilka försäkringar du och ditt företag borde ha.
 • Hur du minskar den ekonomiska risken.
 • Fördelar och nackdelar med AB och enskild firma.
 • Hur du får ordning på pensionen.
 • Vilka juridiska dokument varje företagare borde upprätta.
 • Hur du får en riktigt bra relation med banken och mycket mer.

Lägg till avsnittet på din spellista!
Lyssna direkt här nedanför eller spara avsnittet på din favoritplattform för poddar. Klicka här för att välja Apple Podcast, Spotify eller Acast.
Privatekonomi
Så blir du ekonomiskt oberoende
Ekonomi & Bokföring
Har du tänkt på pensionen innan deklarationen?
Ekonomi & Bokföring
Ska jag välja förmåner, lön eller utdelning?