Ska jag välja förmåner, lön eller utdelning?

4 juni, 2015

Kompanjonavtal och kompanjonförsäkring

Ska jag som företagare välja lön eller utdelning? Eller kanske förmåner? Vilken lönenivå har anställda på samma position? Ska jag ha kompensation för ekonomisk risk som ägare? Få svar på dina frågor här.

Företagarens ekonomi

En smart övning är att betrakta sin position utifrån. Vad hade du behövt erbjuda en anställd i form av lön och förmåner för att göra samma jobb som du ska göra? Glöm inte de kollektivavtalade förmåner som en anställd ofta ”får på köpet” i form av olika pensions- och försäkringslösningar. Om ditt företag har anställda och du har en chefsposition/nyckelposition kan det innebära att du bör kompenseras extra, eftersom du är extra värdefull för företaget.

Hur stor är din ekonomiska risk? Välja lön eller utdelning?

Att äga ett företag innebär en ekonomisk risk. De pengar (och den tid och den energi) du satsar i ditt företag riskerar att bli förlorade om konjunkturen går nedåt, eller om något annat olyckligt skulle inträffa. Detta är en stor risk som du bör kompenseras för om möjlighet finns. Lösningen kan vara att ta fram en strategi för företaget som tar höjd för detta – både på kort och lång sikt.

Här kan du snabbt undersöka vad som ger dig mest i plånboken – lön eller utdelning?

Finns det strategier som andra företagare använder?

Gör gärna övningarna ovan, men se dem också som teoretiska konstruktioner. Nästan alltid finns den ekonomiska verkligheten att ta hänsyn till, och det är den som styr hur mycket pengar du kan ta ut ur företaget i form av lön och förmåner. Det finns många exempel på hur andra har gjort och vilka frågor du bör ställa dig. Behöver du kanske prioritera kortsiktiga uttag för att få ihop vardagen, eller har du råd att låta pengar jobba för dig så att du får ut mer på sikt?