Skattefria förmåner – Försäkringar, sjukvård och hälsa

15 april, 2020

Försäkring företag

Vissa försäkringar kan vara skattefria förmåner, till exempel grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring och reseskydd under tjänsteresor. Här går vi igenom de försäkringar och den sjuk- och hälsovård som är skattefri.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Skattefri förmån: Grupplivförsäkring och gruppsjukförsäkring

Förmånen av fri gruppliv- eller gruppsjukförsäkring är i normalfallet ingen skattepliktig förmån för dina anställda.

Grupplivförsäkring

Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri för dina anställda och ditt företag ska inte ta med värdet i underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Om din anställde däremot fått försäkringen i enskild tjänst med väsentligt förmånligare villkor än vad som gäller för statligt anställda, blir värdet av den ytterligare förmånen skattepliktig.

Gruppsjukförsäkring

Förmån av fri gruppsjukförsäkring är skattefri om den utformats i enlighet med kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Om ersättningen avser inkomstbortfall eller pension blir den dock skattepliktig.

Pensionsförsäkring

Om ditt företag betalar premie för en tjänstepensionsförsäkring är det ingen skattepliktig förmån för den anställda. Den anställda beskattas i stället vid den framtida utbetalningen av pensionen från försäkringen.

Ditt företag ska därför inte ta med värdet av förmånen (premien) i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Ni ska däremot ta med försäkringspremien i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i inkomstdeklarationen.

Om ni däremot betalar en premie för en anställds privata pensionsförsäkring, är premien en skattepliktig löneförmån för den anställda. Denna ska då tas med i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Reseskyddsförsäkring under tjänsteresa

Värdet av en försäkring som ditt företag betalar för era anställda är normalt en skattepliktig förmån. Förmån av försäkring för reseskydd under tjänsteresor är dock skattefri.

Skattefriheten gäller premier för en sådan försäkring för reseskydd under en anställds tjänsteresa som tagits av arbetsgivaren.

Sjukvårdsförsäkring, hälsa- och sjukvård

Fri hälso- och sjukvård är en skatte- och avgiftspliktig förmån, men det finns vissa undantag.

2018 slopades den tidigare skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård- och läkemedel utanför Sverige.

Skattefria förmåner

Följande förmåner är dock skattefria:

  • vård utomlands om den anställde blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands
  • läkemedel vid vård utomlands om den anställde blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands
  • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
  • vaccinationer som beror på tjänsten

Vad gäller för hälsoundersökningar?

Allmänna hälsoundersökningar är i normalfallet skattepliktiga, men hälsoundersökningar som är anpassade till arbetsmiljörisker kan vara skattefria.

Vilka hälsoundersökningar är skattefria? Lär dig här.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Vad betyder skattefria förmåner?

Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.

Läs här: Så fungerar skattefria förmåner




Rekrytering & Personal
Foto av: AdobeStock
Varningssignalerna på ohälsosam stress – vilka har du?
Skatter & Avgifter
12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de