Föräldrapenning och SGI för företagare – så fungerar det

15 september, 2020

Föräldrapenning och SGI
Foto av: AdobeStock

Är du företagare och på väg att skaffa barn? Då behöver du läsa på hur föräldrapenning och SGI (sjukpenninggrundande inkomst) fungerar. Här lär vi dig vilken ersättning du som företagare kan få från Försäkringskassan när ni skaffar barn.

Som företagare kan du få ersättning från Försäkringskassan när du ska vara ledig för att ta hand om ditt barn. Vilken föräldrapenning (ersättning) du kan få beror på hur mycket lön eller hur stort överskott du tar ut från ditt företag.

Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta i ditt företag.

Vad krävs för att få föräldrapenning?

Du kan få föräldrapenning

  • om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet
  • du är gift eller sambo med barnets föräldrar
  • om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete
  • om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här
  • om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Föräldrapenning och SGI vid enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag

Samma regler gäller för dig som är företagare som för dig som är anställd. Den stora skillnaden om du har eget företag är hur Försäkringskassan räknar ut din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den beräknas utifrån din förväntade inkomst från näringsverksamheten.

Vad menas då med inkomst av näringsverksamhet? Jo, företagets resultat efter avdrag och före skatt. Exempel på avdrag är kostnader, avgifter och avsättningar till periodiseringsfonder. Med hjälp av din deklaration bestämmer Skatteverket hur stor inkomsten från näringsverksamhet är.

Läs också: Räkna ut karensavdrag – så här fungerar det

Föräldrapenning och SGI vid aktiebolag

Om du har aktiebolag och är anställd i ditt egna AB gäller samma regler för dig som för en ”vanlig” anställd. Din föräldrapenning baseras då på den lön du tar ut från företaget. Om du tar ut en låg lön eller ingen lön alls kan du bara få ersättning på den så kallade garantinivån.

Hur fungerar föräldrapenning och SGI för nystartade företag?

Om du precis startat ett företag och har låga inkomster kan du under de tre första åren få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. Detta kallas för uppbyggnadsskede, och försäkringskassan beslutar om du har rätt till ett uppbyggnadsskede.

Tips: Gå igenom Försäkringskassans checklista för föräldrapenning – du hittar den på Mina Sidor på Försäkringskassan.

Hur flexibel är föräldraförsäkringen?

Den är väldigt flexibel. Du behöver till exempel inte ta ut hela dagar med föräldrapenning eller vab. Du kan ta föräldrapenning eller vabba en del av dagen och jobba resten av dagen i ditt företag.

Om du ansökt om föräldrapenning en dag men sedan behövt jobba kan du smidigt ändra din föräldrapenning på Försäkringskassans Mina sidor.

Tips: Korrigera din föräldrapenning här på Försäkringskassans Mina sidor

Företagare som behöver vabba, hur fungerar det?

Läs den här artiklen för att få tips om det är bäst ekonomiskt att vabba, vobba eller jobba

Läs mer: Vabba, vobba eller jobba – vad är bäst?

Tips för företagare som ska vabba

  • Du och din partner (den andra föräldern) kan dela upp vabbandet. Du kan vabba en del av dagen och din partner den andra delen.
  • Om varken du eller den andra föräldern kan vabba, kan en granne eller en släkting vabba.
  • Men kom ihåg: du får inte ersättning för vab från Försäkringskassan samtidigt som du får lön eller annan ersättning från ditt företag.

Läs mer: Företag och bebis – 5 sätt att få det att fungera
Privatekonomi
Föräldraledighet och VAB i små företag – så funkar det