Föräldraledighet och VAB i små företag – så funkar det

15 september, 2020

Sätta rätt mål och föräldraledighet

Hur fungerar föräldraledighet och VAB i mindre företag? Vad gäller om en av mina anställda vill vabba? Här reder vi ut hur föräldraledighet och VAB fungerar för ditt företag.

Alla föräldrar har rätt till föräldraledighet när de får (eller adopterar) ett barn. Om du har en anställd som vill vara föräldraledig ska den personen anmäla det till dig som arbetsgivare, och detta ska göras minst två månader innan ledighetens start (enligt lag).

VAB är något annat än vanlig föräldraledighet. Om en av dina anställda har ett sjukt barn har de rätt att vara lediga från arbetet med s k tillfällig föräldrapenning.

Det finns dock regler för såväl föräldraledoghet och VAB, och här går vi igenom hur de fungerar.

Läs också: Föräldrapenning och SGI för företagare – så fungerar det

Hur fungerar föräldraledighet?

Om en av dina anställda är nybliven förälder har den personen rätt att vara föräldraledig tills barnet är ett och ett halvt år gammalt. Denna rätt gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte.

Obs! Tänk på att denna rätt att vara föräldraledig finns från den anställdes första dag på arbetsplatsen.

När en av dina anställda är föräldraledig får han eller hon ersättning från Försäkringskassan, vilket kallas för föräldrapenning.

Hur fungerar föräldraledighet vid kollektivavtal?

Genom många kollektivavtal kan den anställde ha rätt till ytterligare ersättning, vilket kallas föräldrapenningtillägg (förkortat FPT). Denna betalas ut genom AFA-försäkring eller som föräldralön (vilken betalas av arbetsgivaren). Även om ditt företag saknar kollektivavtal kan ni erbjuda era anställda föräldralön (och även till dig själv om du är anställd i ditt eget aktiebolag).

Hur länge får mina anställda vara föräldralediga?

Föräldrarna har tillsammans 480 föräldrapenningdagar för ett barn. Dessa dagar kan tas ut som hela eller delar av dagar tills barnet fyller åtta år eller senast har avslutat första skolåret (detta gäller för barn födda innan 1 jan 2014). För barn födda efter detta datum (dvs från 2015) kan dagar tas ut (hela eller delar av dagar) fram till att barnet fyller 12 eller har avslutat femte skolåret.

Föräldrar som har gemensam vårdnad har rätt till hälften av de 480 dagarna. Men det går att avstå dagar till varandra. Kom dock ihåg att 90 dagar är reserverade för varje förälder och kan inte avstås till den andre.

En annan sak du som arbetsgivare behöver ha koll på är att föräldrar har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av den normala arbetstiden. Denna rätt gäller fram till barnet fyller åtta år eller har avslutat första klass.

Mycket att hålla koll på, eller hur? Sån tur är finns all info här eller här på Försäkringskassans hemsida.

Kom också ihåg att den förälder som inte är gravid (oftast mannen, senast vi kikade efter) har rätt att vara ledig i tio dagar med s k tillfällig föräldrapenning när barnet föds.

Hur fungerar föräldrapenning vid VAB?

Om en av dina anställda har sjukt barn har den personen rätt att vara hemma från jobbet och få s k tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB). Denna rätt gäller fram till att barnet fyller 12 år. I vissa fall kan rätten även gälla om barnet är 12 till 16 år (läs mer om det hos Försäkringskassan).

Hur fungerar graviditetspenning?

Om en av dina anställda har ett fysiskt krävande jobb kan denne få graviditetspenning (om den inte kan flyttas till andra och mindre krävande arbetsuppgifter under graviditeten). Den blivande mamman har rätt att vara ledig under tiden hon får graviditetspenning (vilket man får från Försäkringskassan).

En anställd kan även ha rätt till denna graviditetspenning om hon inte får fortsätta sitt arbete på grund av risker i sin arbetsmiljö.

Vilka kan få graviditetspenning?

Din anställda kan ha rätt till graviditetspenning om hon är gravid och

  • inte kan bli omplacerad av företaget till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. (Gäller bara anställda och inte egenföretagare.)
  • inte kan arbeta för att hon har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön.
  • går miste om arbetsinkomst. Din anställda kan få graviditetspenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.
  • är försäkrad i Sverige.
  • har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Läs också: Superstrategin för nyblivna föräldrar – Buffer days, Focus days och Free days
Privatekonomi
Foto av: AdobeStock
Föräldrapenning och SGI för företagare – så fungerar det