BETA

Så lätt styr du upp företagets krav- och kredithantering

21 maj, 2019

Kreditförluster ligger längst ner på varje företagares önskelista. Ändå förlorar svenska företag en procent av sin omsättning varje år på grund av obetalda fakturor. Men med några enkla steg sätter du ihop en kreditpolicy som minskar risken för förluster. Så här gör du.

Anna Hermansson, försäljningschef på Intrum, vet att det finns lätta och effektiva sätt att minska kreditförlusterna utan att äventyra kundrelationerna. Här är hennes fyra tips för säkra och effektiva faktureringsrutiner:

1. Kreditupplysningar som företagsstandard. Innan ni tar i hand på affären behöver du granska kundens historik. En kreditupplysning gör att du får en bättre bild av vem du har att göra med och att du kan minska risken för kreditförluster.

2. Fakturor utan frågetecken. Vad är det som har köpts? Hur ser betalningsvillkoren ut? Vad händer om kunden inte betalar i tid? En tydligt formulerad faktura kan både förekomma en kreditförlust och göra det lättare för dig att hantera ärendet om betalningen ändå blir försenad.

3. Tydliga och snabba rutiner vid förseningar. Ju längre tid det går från att förfallodatumet passerat desto större risk att du inte får betalt alls. Se därför till att ta snabb kontakt med kunden. För att minska administrationstiden och ge tyngd till påminnelsen kan ett samarbete med ett finans- eller inkassoföretag vara en bra idé.

4. Tillgänglig policy för hela företaget. Krav- och kreditpolicyn ska inte bara formulera den övergripande affärsrisken utan även ha tydlig beskrivning av kravhanteringen. Se till att samtliga medarbetare är införstådda med policyn och att den är formulerad på ett sådant sätt att där inte finns utrymme för oklarheter kring hur ert företag förhåller sig till krav- och kreditärenden.

Här hittar du Intrums guide för kreditpolicy: Så kan du förebygga sena betalningar.

Känner du att du har svårt att få betalt trots bra rutiner?

Använd en inkassotjänst – det ökar kundens betalningsvilja och sparar dig tid och frustration. Läs mer om hur inkasso fungerar här >>