Vilka leasingregler gäller idag?

10 december, 2015

Att välja redovisningsbyrå

I finansiell leasing tas bilen upp som tillgång i företagets balansräkning medan den i operationell leasing redovisas som en kostnad. Nu förs diskussioner på europeisk nivå om hur reglerna kan ändras för att bolag ska bli mer jämförbara.

Vad gäller idag när det kommer till leasingregler?

Två former av leasing – operationell och finansiell leasing

För att förstå den dialog som förs på leasingområdet i dag är det viktigt att känna till skillnaden mellan operationell och finansiell leasing. Finansiell leasing kan liknas med ett lån, dvs leasingtagaren tar ett banklån och finansierar bilen. Finansiell leasing innebär också att leasingtagaren står med risken för framtida restvärden. Ett restvärde är det marknadsvärde som bilen har vid avtalstidens slut. Operationell leasing garanterar leasinggivaren restvärdet, vilket innebär en lägre risk. Det finns också olikheter leasingformerna emellan när det gäller avskrivning och olika beräkningsmodeller som kan påverka månadsavgiften.

Vad handlar diskussionen om?

Det är vem som bär risken som avgör i vems balansräkning bilen ska tas upp. I den finansiella leasingen tas den leasade tillgången upp som en tillgång i företagets balansräkning. I den operationella leasingen visas inte bilen på företagets balansräkning, då det inte är företaget som äger tillgången och står för risken. Det här har lett till att företag håller tillgångar som bilar, utrustning, datorer och byggnader etc utanför ett företags balansräkning genom att behandla dem som ”hyror”. Månadshyrorna redovisas istället som en kostnad. Diskussonen handlar om att det är svårt att få insyn i ett företags räkenskaper. Inför framtiden pågår intensiva diskussioner på europeisk nivå om hur bolag ska kunna jämföras rättvist och hur utomstående ska få bättre insyn i ett företag.

Har du frågor om leasing i bolaget? Ställ gärna dina frågor här!

Hur kan Content Marketing gynna mig som småföretagare?
Affärsjuridik
Möte nu igen….?
Ledarskap & Styrelse
Därför är styrelsen superviktig i små bolag