Möte nu igen….?

11 december, 2015

Finansiering Banklån

Visst kan möten vara nödvändiga, värdefulla och inspirerande. Men hur många gånger sitter vi inte och plågas av oändligt långa möten, där fel frågor diskuteras för länge och av fel personer. Här några konkreta tips för att skapa möten som ger resultat!

Visst kan möten vara nödvändiga, värdefulla och inspirerande. Men hur många gånger sitter vi inte och plågas av oändligt långa möten, där fel frågor diskuteras för länge och av fel personer. Möten som inte utmynnar i några konkreta lösningar eller åtgärder, utan endast i ett nytt möte….

Här några konkreta tips för att skapa möten som ger resultat:

Före mötet

Syftet – formulera vad mötet ska uppnå, målet med att ni träffas. Är ett möte bästa sättet att uppnå detta?

Rätt personer – se till att rätt personer kallas, vilket hänger ihop med vad mötet ska åstadkomma. Deltagarna ska vara relevanta och känna att de har något att tillföra.

Planering – avsätt tid för planering. Gör en agenda, helst med tidsåtgång för varje punkt. Mejla denna till deltagarna före mötet.

Under mötet

Börja i tid och sluta i tid. Möten blir sällan effektiva om de pågår mer än 1 timme. Pröva någon gång att hålla mötet stående.

Håll agendan.

Styr diskussionen så den blir balanserad, med fokus på rätt innehåll och att alla kommer till tals.

Full uppmärksamhet, inga mobiler och surfplattor.

Summera mötet, vad har uppnåtts – resultat och fördelade uppgifter.

Efter mötet

Dokumentera. Skriv protokoll/minnesanteckningar med ”att-göra-lista”, som mejlas deltagarna helst redan nästa dag. På så sätt får alla samma bild av mötet – vad som överenskommits, vad som ska göras och vem som är ansvarig.

Följ upp och återkoppla. Har åtgärder fullföljts, uppgifter utförts och resultat uppnåtts?

Hur gör du för att få till effektiva möten? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!

Hur kan Content Marketing gynna mig som småföretagare?
Affärsjuridik
Vilka leasingregler gäller idag?
Ledarskap & Styrelse
Därför är styrelsen superviktig i små bolag