Säljer du varor till konsument? Här är prisinformationslagen i dess korthet

4 december, 2015

Prisinformationslagen reglerar företags försäljning till konsument. Syftet är att säkerställa att konsumenten får korrekt och tydlig prisinformation.

Prisinformationslagen – i korthet
Prisinformationslagen reglerar företags försäljning till konsument. Syftet är att säkerställa att konsumenten får korrekt och tydlig prisinformation. Lagen är en ramlag som fylls ut och kompletteras med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer.

Skriftligt
På varor i butik och skyltfönster ska priset anges på förpackningen, hyllkantsetikett eller i prislista. På internet ska prisinformationen vara tydlig, korrekt och lätt att uppfatta.

Huvudregeln är att priset ska anges skriftligen och att mervärdesskatt och eventuella andra skatter är inkluderade. Om andra avgifter tillkommer ska detta anges. Vid handel i mindre butiker eller över disk kan priset anges muntligt.

Jämförpris
Priset ska förutom att anges per förpackning också anges per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lösvikt räcker det med jämförpris, men det ska finnas möjlighet att ta reda på kostnaden innan betalningen sker. På hyllkantsetiketter ska jämförpriset skiljas från priset genom att jämförpriset anges mot gul bakgrund.

Tjänster
Om vid försäljning av en tjänst ett slutligt pris inte kan ges på förhand, ska den som utför tjänsten kunna förklara hur prissättningen går till. Information om prissättningen ska finnas tillgänglig där företagaren bedriver sin marknadsföring.

Lagen i sin helhet

Länk

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Prisinformationslag-2004347_sfs-2004-347/

 

Vad gäller juridiskt vid publicering i sociala medier? Läs mer här. 
Sociala Medier
Vad är tillåtet i sociala medier? Vad säger lagen?
Internationalisering
Tips från några av USAs mest framgångsrika småföretagare
Inspiration
Veckans Entreprenör: Micael Larsson