Bokningsvillkor för Mitt Företag-evenemangen

Bokningsvillkor

Vi följer de standardiserade bokningsvillkoren för evenemang. Bokad biljett kan inte återlösas, men kan efter kontakt med oss överlåtas på annan person. Observera att biljett som bokats betraktas som köpt. Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

Om du har bokat en biljett med en speciell partnerkod och genom den får fri entré till evenemanget, gäller speciella regler.

Eftersom evenemanget har begränsat antal platser är arrangören noga med att alla som anmäler sig verkligen dyker upp. Om du bokar din plats med en kod från våra partner och avanmäler dig senare än tre dagar innan evenemanget debiteras 495 kronor (exkl. moms) per bokad biljett.

I och med bokning av din biljett godkänner du att Mitt Företag (Growin AB) fotograferar, filmar och lägger ut bilder på mittföretag.com och våra andra kanaler där du kan förekomma.

Hantering av personuppgifter

Vi är ytterst noga med att de personuppgifter som lämnas hanteras på bästa sätt. Vi åtar oss rätten att skicka lämpliga och intressanta tips och erbjudande om våra egna evenemang och vår sajt mittföretag.com, i de fall vi anser det lämpligt. Möjligheten att avanmäla sig från fler utskick finns alltid.

I din biljett ingår ett ”Framgångspaket” som du får digitalt efter evenemanget. I detta paket ingår erbjudanden från våra utvalda partners, som vi förhandlat fram för att hjälpa dig att ta nästa steg med ditt företag. De partners som finns med i paketet kan komma att kontakta dig via telefon eller mail för att ge dig möjlighet att utnyttja dessa erbjudanden.

Här kan du läsa hela vår integritetspolicy.

Ansvarsbegränsning

Mitt Företag (Growin AB) och våra innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på våra evenemang, i våra handböcker eller i våra digitala kanaler direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av innehållet. Mitt Företag (Growin AB) ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Mitt Företag (Growin AB) eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar.

Mitt Företag (Growin AB) har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras i våra sammanhang. Mitt Företag (Growin AB) har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från våra leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Mitt Företag (Growin AB) eller våra innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras i våra sammanhang. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Mitt Företag (Growin AB) friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar i våra sammanhang presenterad information. Den som väljer att följa på de i våra sammanhang angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Mitt Företag (Growin AB) bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Mitt Företag (Growin AB) används eller tolkas.