Nästa Evenemang

Integritetspolicy för MittFöretag.com och våra andra kanaler

Här hittar du integritetspolicyn för dig som använder våra kanaler eller är medlem.

GROWINS INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar hos oss.

GDPR

Vi jobbar med principer för att i all möjlig mån följa GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Vi tycker att lagen är bra och tycker även att sunt förnuft är bra. Om du känner dig osäker på hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka ett mail till oss på sajt @ mittforetag.com. Då brukar allt lösa sig på bästa sätt. Vi är ett litet företag som gör allt för att skapa fantastiska tjänster för vår målgrupp – företagare. Alla problem vi stött på har löst sig med personlig kontakt och en vilja att hitta lösningar.

FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på sajt @ mittforetag.com.

1. Vilka personuppgifter sparar Growin (Mitt Företag) om mig?
1.1. När du bokar biljett till ett Mitt Företag-evenemang
1.2. När du laddar ned en e-bok
1.3. När du prenumererar på ett nyhetsbrev från mittföretag.com
1.4. När du besöker en av Growins sajter, exempelvis mittföretag.com
1.5. När du har kontakt med Growins kundservice
1.6. För utveckla och förbättra produkter och tjänster
1.7. För att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser

2. Hur länge sparar Growin (Mitt Företag) uppgifter om mig?

3. Hur ändrar jag min preferens för kommunikation från growin (Mitt Företag)?

4. Hur vet jag att informationen som growin (Mitt Företag) har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

6. Hur får jag uppgifter som Growin (Mitt Företag) har om mig raderade?

7. Hur begär jag ut en sammanställning av den information som growin (Mitt Företag) sparat om mig?

8. Hur hanterar Growin (Mitt Företag) cookies?

9. Delar Growin (Mitt Företag) information om mig med tredje part?

10. Från vilka källor hämtar Growin (Mitt företag) uppgifter om mig?

11. Kommer Growin (Mitt Företag) ändra den här integritetspolicyn?

12. Vem är ansvarig för de personuppgifter Growin (Mitt Företag) samlar in?

13. Om jag har frågor om dataskydd, vart vänder jag mig?1. Vilka personuppgifter sparar Growin (Mitt Företag) om mig?

1.1. När jag bokar biljett till ett Mitt Företag-evenemang:

När du bokat plats på ett av våra evenemang spar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Företagsnamn
• Fakturaadress (normalt till företaget)
• Upplysningar som du själv valt att lämna
• Bilder som du själv valt att ladda upp

Om du efter evenemanget fyller i vår utvärdering, sparas den information du angivit där. Det finns alltid möjlighet att genomföra utvärderingarna anonymt.

Om du röstar på eller nominerar någon i en av våra tävlingar, sparas dina uppgifter tills tävlingen är avslutad och en tid därefter för eventuella informationsmail om tävlingen. Uppgifterna kan i vissa fall sparar under en längre period än så om det anses viktigt, exempelvis för information om tävlingen kommer tillbaka.

Vi hanterar dina uppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och bokningspåminnelser, administrera bokningar, om- och avbokningar, behandla ärenden i Kundservice, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys. När du bokar biljett till ett av våra evenemang ger du oss också rätten att använda namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress i marknadsföringssyfte (genom oss eller någon av evenemangets partners). Detta kan exempelvis vara inbjudan till ett kommande evenemang.

Uppgifter lämnade i vårt system sparas så länge du inte begär att vi tar bort dem, då vi löpande har evenemang i aktuella städer och bjuder in dig till dem.

När du bokar en biljett till ett av våra evenemang godkänner du också våra bokningsvillkor.

1.2. När jag laddar ned en e-bok

När du laddar ned en av våra e-böcker spar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Företagsnamn
• Upplysningar som du själv valt att lämna

Vi hanterar dina uppgifter för att skicka e-boken, administrera nedladdningar, behandla ärenden i Kundservice, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys. När du laddar ned en e-bok ger du oss också rätten att använda namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress i marknadsföringssyfte (genom oss eller någon av evenemangets partners). Detta kan exempelvis vara information om en annan e-bok eller ett nyhetsbrev med liknande information.

Uppgifter lämnade i vårt system sparas så länge du inte begär att vi tar bort dem, då vi löpande ger ut nya e-böcker och informerar dig om dem och liknande produkter.

För att genomföra en nedladdning av en av våra e-böcker godkänner du våra nedladdningsvillkor.

1.3. När jag prenumererar på ett nyhetsbrev från mittföretag.com

När du väljer att prenumerera på ett av våra nyhetsbrev spar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn (i vissa fall)
• Telefonnummer (i vissa fall)
• E-postadress
• Företagsnamn (i vissa fall)
• Upplysningar som du själv valt att lämna

Vi hanterar dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet, administrera nyhetsbrevet, behandla ärenden i Kundservice, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys. När du prenumererar på ett av våra nyhetsbrev ger du oss också rätten att använda namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress i marknadsföringssyfte (genom oss eller någon av nyhetsbrevets partners). Detta kan exempelvis vara information om andra kanaler med tips för företagare.

Uppgifter lämnade i vårt system sparas så länge du inte begär att vi tar bort dem, då nyhetsbreven kommer ut löpande. Om du önskar avregistrera dig från ett av våra nyhetsbrev, gör du det direkt i nyhetsbrevet via länk.

1.4. När jag besöker en av Growins sajter, exempelvis mittföretag.com

När du väljer att besöka en av Growins sajter (exempelvis MittFöretag.com) spar vi cookies.

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Vi använder informationen från cookies för att anpassa innehållet i våra digitala kanaler för våra kunder, förbättra kundens upplevelse samt för att analysera kundens beteende för att kunna utveckla bättre tjänster. Informationen från cookies kan också användas till marknadsföring för egna eller partners produkter och tjänster.

1.5. När jag har kontakt med Growins kundservice

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) att lösa ärenden i Kundservice eller av kundservicekaraktär spar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• E-post
• Telefonnummer
• Kommentarer, synpunkter och svar som du själv valt att lämna till oss i e-post eller via kontaktformulär på vår hemsida.

Uppgifter som Growin inte spar men ändå tar del av är:
• Kommentarer angående growin, Mitt Företag eller våra produkter och tjänster som du själv valt att lämna på sociala medier, bloggar eller annan plats på internet.

Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera i samband med kundserviceärenden, hantering av returer, reklamationsärenden, nöjd-kund-garanti, information om annulleringar, återbetalning, svar på kommentarer på annan plats på internet samt identifiering.

Kundserviceärenden inskickade till oss via e-post eller via formulär på vår hemsida sparas tills ärendet kan anses avslutat.
Uppgifter som du själv valt att lämna angående Growins (Mitt Företags) varumärken, produkter eller tjänster på annan plats på internet, tex i blogg eller social kanal, sparas i enlighet med gällande regler för respektive plattform och är inget Growin kan ta ansvar för.

1.6 Vilken information samlar Growin (Mitt Företag) in i syfte att utveckla och förbättra produkter och tjänster?

I syfte att förbättra våra produkter och tjänster samt kunna erbjuda dig en mer personlig upplevelse (berättigat intresse) kan vi från fall till annat spara följande uppgifter:
• Teknisk information t.ex. IP-nummer, device, information om cookies
• Köphistorik
• Feedback på våra produkter och tjänster
• Demografisk information t.ex. ålder och kön
• Geografisk information t.ex. språkpreferens och plats
• Klick- och besökshistorik

Vi hanterar dina uppgifter i syfte att anpassa och förbättra våra digitala kanaler, utveckla och förbättra vårt erbjudande, sortera in kunder i segment baserat på intresse och beteendemönster, jämföra historiska data samt förbättra IT-system och kundupplevelse.

Personuppgifter lagrade i syfte att analysera och förbättra vårt erbjudande sparas enligt vad som stadgas i lag.

1.7 Vilka uppgifter spar Growin (Mitt Företag) för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?

Growin spar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftning.

2. Hur länge spar Growin uppgifter om mig?

Growin spar aldrig en uppgift längre än vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än lagen säger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det går i linje med lag.

Tänk på att noggrant läsa våra villkor vid exempelvis bokningar, nedladdningar och prenumerationer – så att du vet hur vi hanterar uppgifterna i samband med respektive aktivitet.

3. Hur kan jag ändra min preferens för kommunikation från Growin (Mitt Företag)?

Du kan enkelt ändra din preferens för kommunikation (av- eller påregistrera dig för kommunikation) genom att maila oss på sajt @ mittforetag.com.

4. Hur vet jag att informationen som Growin (Mitt Företag) har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

För känsliga transaktioner som betalningar använder vi externa tjänster som Paypal, för att skapa en trygg köpmiljö för dig. MittFöretag.com använder funktioner för extra säkerhet såsom https och backup.

De personuppgifter som finns lagrade på datorer skyddas av virusprogram, lösenord och backup. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss på sajt @ mittforetag.com så hjälper vi dig.

5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade, raderade, blockerade eller flyttade.
 Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här.

6. Hur kan jag få uppgifter som Growin (Mitt Företag) har om mig raderade?

Kontakta oss på sajt @ mittforetag.com så raderar vi all information vi har om dig som inte lagen kräver att vi spar enligt till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.

Notera att om du ber oss radera information om dig kommer du inte längre kunna logga in på mittföretag,com eller få våra nyhetsbrev eller evenemangsinbjudningar. All tidigare historik om dig som till exempel köphistorik, biljettinformation etc kommer att gå förlorad. Givetvis är du alltid välkommen att skapa nya inloggningsuppgifter om du så önskar.

Om du önskar avsäga dig kommunikation via e-post klickar du enklast på länken längst ner i ditt senaste e-post som du fått av oss.

7. Hur får jag en sammanställning av den information som Growin (Mitt Företag) sparat om mig?

Kontakta oss på sajt @ mittforetag.com så hjälper vi dig.

8. Hur hanterar Growin (Mitt Företag) cookies?

Vi använder cookies på våra sajter etc, se exempelvis punkt 1.4. En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Om du inte får upp denna information på vår sajt, kan de bero på att du redan godkänt att vi samlar in cookies.

På vår webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan cookies och cookies går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.

SÅ ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS COOKIES
Sammanställer statistik kring vilka sidor som visas på webbplatsen i syfte att ständigt förbättra innehållet på webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om dig som besökare kan inte spåras.

9. Delar Growin information om mig med tredje part?

Dina uppgifter kan delas med s.k. Personuppgiftsbiträden, dvs företag som hanterar personuppgifter för Growins räkning.

Övriga eventuella delningar med tredje part anges alltid tydligt i nedladdnings- eller bokningsvillkor för respektive tjänst. Exempelvis vid nedladdning av e-bok eller boknings av biljett till evenemang, kan dina uppgifter komma att delas mellan oss och våra partners i respektive aktivitet. Detta endast i syfte att kunna erbjuda dig relevant information eller marknadsföring kopplat till aktiviteten.

Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.

10. Från vilka källor hämtar Growin uppgifter om mig?

Bortsett från de uppgifter som vi samlar in om dig eller som du själv väljer att lämna till oss kan vi begära information om din kreditvärdighet från kreditbolag eller bank. Det gäller till exempel om du vill handla på faktura.

11. Kommer Growin ändra den här integritetspolicyn?

Ja, det kan hända. I enlighet med lagen samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. Du kan alltid begära ut aktuell policy.

12. Vem är ansvarig för de personuppgifter Growin (Mitt Företag) samlar in?

Growin AB, org. nummer: 556732-9874 på adressen Johannisberg 12, 725 91 Västerås är ansvarig för de personuppgifter som Growin samlar in (s.k. Personuppgiftsansvarig).

13. Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på Growin, vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på Growin är du alltid välkommen att kontakta oss på sajt @ mittforetag.com.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6