Vill du ha pengar? Har du något av värde?

23 april, 2014

En klassisk filmreplik, från filmen Jerry Maguire, är när en...

En klassisk filmreplik, från filmen Jerry Maguire, är när en person skriker ”SHOW ME THE MONEY”. Den som skrek hade en viktig icke-materiell tillgång, nämligen sitt kunnande och sitt rykte som duktig idrottsman.

Ibland tänker jag på den repliken när jag tänker på företagare som vill hitta finansiering. Det räcker inte bara att ställa sig och skrika efter pengar. Det handlar om att kunna ha något som gör att andra är villiga att investera i en verksamhet. För många företag idag handlar det inte om att tillgångarna består av maskiner eller naturresurser. Tillgångarna är icke-materiella – kunnande, rykte, upphovsrättigheter med mera.

För dig som är företagare gäller det att visa dessa icke-materiella tillgångar för att vara attraktiv för potentiella investerare. Detta kan rent av vara en nyckel till finansiering. Något att tänka på:

1. Håll koll på vad som kan vara viktiga tillgångar. Det kan handla om upphovsrättigheter till datorprogram, registrerade varumärken eller know-how.
2. Håll koll på kan behöva göras för att säkra detta som just tillgångar i verksamheten. Vilka rättigheter behöver registreras? Vilka avtal behöver skrivas?
3. Dokumentera vilka tillgångarna är och vad ni gjort för att säkra dem. Detta är ett viktigt underlag för en potentiell investerare!
4. Och börja om från början! Dvs det räcker inte att göra det en gång och sedan aldrig mer.