Malla dig inte!

29 november, 2013

En fråga som jag som jurist får väldigt ofta är:...

En fråga som jag som jurist får väldigt ofta är: ”Du har säkert en mall för det”. Det är en fråga som många gånger gör mig lite irriterad.

Det är klart att det kan vara fiffigt att använda mallar. Om det företag man driver gör en viss typ av transaktioner dagligen och stundligen är det väldigt bökigt att inleda komplicerande förhandlingar varje gång. Tänk dig att stå på ICA på fredag eftermiddag och börja diskutera leverans- och betalningsvillkor. Då kan det vara alldeles utmärkt med att ha tydliga villkor som alltid används, gentemot alla kunder.

I andra situationer, som när ett långsiktigt samarbetsavtal ska skrivas, är en mall kanske något som kan förstöra mer än det hjälper. Ett avtal som är skrivet utifrån de faktiska förhållandena i just denna situation, med just dessa parter är då att föredra. Avtalet är då så mycket mer än bara formalia som måste till.

Det kan till och med vara så att förhandlingen fram till avtalet, det vill säga diskussionen om hur avtalet ska se ut, är ett avgörande steg för framgång. Låt säga att två parter ska skriva ett samarbetsavtal för en innovationsprocess. I ”enkla” diskussioner kring vem som ska göra vad och när kan helt centrala frågor avgöras – som synen på tidshorisonten i projektet. Det är inte ovanligt att parter har olika syn på tidshorisonten: En part kan ha en bild av att innovationsprocessen ska utmynna i något som kan nå ut på marknaden om tre kvartal. Den andra parten kan ha en bild av att innovationsprocessen ska mynna ut i något som kanske blir en konkret produkt om flera år.

Vägen till avtal – att inte arbeta med mallar – Kan vara en grund för att få hela samarbetet att fungera.

Så – istället för att fråga närmsta jurist om de har en mall ställ dig följande frågor:

  1. Är det avtal jag vill ha en mall för en typ av avtal jag kommer behöva ofta? Då kan det vara bra med en mall. För att fungera bra så kan det dock vara värt att ta fram en specifik mall för just din affärsmodell.
  2. Vad är de centrala punkterna i just den här avtalssituationen? Täcks det av mallen?
  3. Avtalsförhandling är något som är så viktigt att det inte bara ska överlåtas till jurister. Se till att du själv förstår den mall juristen kommer med. Se till att motparten förstår den.