Bygga, vårda och försvara – en svår konst

13 maj, 2014

Precis som med många andra företeelser så ligger det mycket...

Precis som med många andra företeelser så ligger det mycket arbete bakom och mycket av värdet i En Svensk Klassiker ligger i namnet och varumärket. Bakom En Svensk Klassiker står ett bolag som drivs gemensamt av de tävlingar som ingår.

Som varumärkesbyggande är En Svensk Klassiker ett exempel på ett tydligt byggande. I ett tidigare inlägg beskrev jag hur en del starka märken får folk att vilja tatuera in dem. En Svensk Klassiker är ett sådant märke. Det finns dock också en risk med att ett märke blir så starkt att det blir ett allmänt begrepp. När något blir ett allmänt begrepp vill många andra använda liknande uttryck och detta har drabbat en Svensk Klassiker. Ett flertal tävlingar runt om i landet har velat kalla sig för klassiker, såsom Malmöklassikern.

För En Svensk Klassiker är det klart att dessa olika lokala klassiker kan betraktas som ett problem. De kan på olika sätt bidra till att urvattna det egna märket och kan i förlängningen innebära att En Svensk Klassiker inte längre kan behålla sin särställning. Det är säkerligen därför som En Svensk Klassiker valde att dra Malmöklassikern till domstol.

Dessvärre gick det inte vägen för En Svensk Klassiker, utan de förlorade. Malmöklassikern får därmed behålla sitt namn.

Vad kan du som företagare dra för lärdomar av detta? Faktiskt flera stycken.
– Dra framförallt INTE lärdomen att det inte spelar någon roll vad du gör. Ta hand om dina varumärken och vårda dem väl.
– Även om En Svensk Klassiker förlorade målet beträffande uttrycket ”klassiker” säger inte det något om rätten till En Svensk Klassiker och definitivt inte om själva loggan. Dessa ska fortsatt vårdas.
– Försvara ditt märke, men var medveten om var gränserna går för din rättighet. Som alla rättigheter bygger varumärkesrätten på en balansering mellan olika intressen, vilket gör att rätten kan ha sina begränsningar.
– Försvara dig tidigt! Ju längre man dröjer med att försvara sig, desto svårare blir det att vinna. När du börjar upptäcka att ett av dina märken används på ett sätt du inte gillar – grip in direkt. Att gripa in behöver inte vara att stämma, det kan också vara att diskutera samarbeten med mera.