Kommunicera rätt med dina anställda

4 februari, 2013

Som ledare eller chef för ditt företag ansvarar du även...

Som ledare eller chef för ditt företag ansvarar du även för att din personal mår bra och får den motivation och bekräftelse de behöver för att göra ett bra jobb. Här följer några principer om hur du som ledare ska kommunicera med dina anställda. Tipsen kommer från Thomas Lundqvists bok Det biologiska ledarskapet som vi rekommenderar varmt om du vill läsa vidare om ledarskap, kommunikation och teambuilding.

Princip 1
Om du måste ge lite kritik till din anställda är det alltid bäst att börja med att ge dem beröm och uppskattning. Människor äskar beröm. Och om man har inlett med beröm är det mycket lättare att ta kritik.

Princip 2
Dra indirekt uppmärksamheten till andras misstag. Agera med takt och finess.

Princip 3
Berätta om dina egna misstag innan du kritiserar andra. Att erkänna sina svagheter ökar paradoxalt nog din styrka som ledare

Princip 4
Ställ frågor istället för att ge direkta order. Då aktiverar du vänster hjärnhalva och det logiska tänkandet hos medarbetare

Princip 5
Låt inte andra förlora ansiktet. Att ha respekt för sina medarbetare är viktigt.

Princip 6
Beröm alla framsteg såväl stora som små. Om du hela tiden ser det goda hos medarbetare så tenderar det att bli självuppfyllande – och motsatsen gäller också.

Princip 7
Ge den andre ett gott rykte att leva upp till. Det förpliktar mer än du tror.

Princip 8
Var uppmuntrande. Få felen att verka lätta att rätta till. Gör det omöjliga möjligt.

Har du några egna erfarenheter om ledarskap och teambuilding? Kommentera gärna och dela med dig av dina tips!