Utveckla eller avvecklas… det är frågan

14 juni, 2013

Begreppet disruptiva innovationer har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren...

Begreppet disruptiva innovationer har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och kan definieras som revolutionerande innovationer som sätter den existerande marknaden i gungning.

Forskaren Christian Sandström har studerat denna typ av innovationer och vilka konsekvenser de kan få. Han har granskat flera exempel på företag som inte lyckats hänga med i den snabba utvecklingen från analog teknik till digital, och därför slagits ut.

Kodak är ett exempel. De hade under lång tid i princip monopol på marknaden beträffande film. Sandström menar att företag som befinner sig i en monopolsituation ofta struntar i att vårda sina kunder och se över sina kostnader. Verksamheten rullar på i alla fall och de har ingen konkurrens. När det sedan uppstår en konkurrenssituation kan de inte hantera den och företaget får stora problem.

Facit upplevde en liknande situation beträffande kalkylmaskiner. Och Nokia hamnade totalt på efterkälken när de smarta telefonerna lanserades.
Enligt Christian Sandström är det inte säkert att dessa företag hade lyckats bättre, även om de tidigt lyckats lansera egna produkter med den nya digitala tekniken. Branschstrukturen förändras helt med den nya tekniken och det uppstår en mördande konkurrens.

Så vad kan man då göra för att undvika att sådant här inträffar? Ett sätt är att dela upp företaget så att man undviker de stora kolosserna där förändringar tar lång tid. Underbolagen ska ges frihet att utveckla nya produkter och rikta sig mot mindre marknadssegment, anser Sandström.

Är det till någon hjälp att staten upphandlar innovation? Ja men Christian Sandström poängterade att det måste genomföras på rätt sätt – det funkar till exempel inte att vara teknologispecifik. Betänk att det tog 20 år av experimentell forskning innan man kom fram till hur en digitalkamera ska se ut. 20 år! Då är det svårt att från myndighetshåll specificera exakt vad som ska utvecklas, och hur det ska göras.

Visst låter det här intressant? Du hittar en massa lästips och information på Sandströms webbplats.
Han höll nyligen en uppskattad föreläsning på ESBRIs Estrad, kolla gärna in hans presentation via webb-tv.

/Helene