Tillväxt inte alltid lösningen

2 maj, 2013

Politiker och andra beslutsfattare pratar ofta om hur viktigt det...

Politiker och andra beslutsfattare pratar ofta om hur viktigt det är med tillväxt i företag. Men forskningen visar att det kanske inte är tillväxt man bör satsa på i första hand, åtminstone inte i nystartade företag. Forskaren Frédéric Delmar menar att det i stället är lönsamhet som bör eftersträvas. Då har företagen bäst chans att uppnå både överlevnad och tillväxt på längre sikt.

Delmars forskning visar att ungefär hälften av alla företag läggs ner under de första fem åren, oavsett i vilken bransch de verkar och var de befinner sig geografiskt. Dynamiken är över huvud taget större i unga företag. En tänkbar orsak är att yngre företag har mindre att förlora, de har inte hunnit bygga upp ett kapital än. Det kan också vara så att strukturen i unga företag inte har ”satt sig” på samma sätt som i äldre. Då är det lättare att genomföra förändringar.

Växande innebär alltid ett risktagande för företagen, menar Delmar. Det krävs stora satsningar för att exempelvis investera, utöka personalstyrkan eller skaffa ytterligare maskiner.

Karl Wennberg, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har också intresserat sig för tillväxt och överlevnad i nya företag. Här hittar du en artikel som han har skrivit tillsammans med Frédéric Delmar och Alexander McKelvie. Utifrån några olika hypoteser diskuterar författarna sambandet mellan tillväxt, lönsamhet och överlevnad i nya företag.
Låter det här intressant? Står ditt företag inför en tillväxtfas? Frédéric Delmar höll nyligen en föreläsning i Stockholm, som finns att se kostnadsfritt som webb-tv.

/Helene