BETA

Så skapar du värde i företaget

12 september, 2019

Ekonomi och bokföring för företagare

Vill du bygga värde i ditt företag för att en dag ha möjlighet att sälja? Ha de här råden i åtanke redan nu, så kan du direkt skapa riktiga värden i ditt bolag. I guiden går vi bland annat igenom vilken roll omsättning och resultat spelar för ditt bolags värde, och hur rätt medarbetare och skyddade varumärken kan spela en viktig roll.

Öka omsättningen

Ju högre omsättning desto högre värde, och i de flesta fall är större bolag procentuellt sett mer värda tack vare högre omsättningen. Öka försäljningen genom bredare produktsortiment, merförsäljning, expandera till nya marknader, utveckla nya produkter och/eller öka resurserna till säljare.

Öka marginalerna

Sänk kostnaderna och kolla över er produktivitet för att förbättra marginalerna, vilket ökar värdet på bolaget. Ett bra resultat ger ett högre pris på bolaget vid eventuell försäljning.

Rätt medarbetare

Rätt team är en nyckel i värderingen av bolag. Skapa en kärna av medarbetare av högsta kvalitet, och kom ihåg att det inte går att bygga världsklass-bolag utan medarbetare av världsklass. Styrelsemedlemmar med rätt erfarenhet kan också öka värdet på bolaget.

Långa avtal

Långsiktiga kundavtal höjer värdet på ditt företag, och det är också relevant att kunderna är stabila. Förhandla till dig ett fördelaktigt hyresavtal och flexibla avtal med era leverantörer.

Skyddade varumärken

Starka och skyddade varumärken och andra immateriella rättigheter kan ge riktigt stora värden. Att skydda företagets varumärken är alltid steg ett.

Ordning och reda

En förutsättning för att någon ska bli intresserad av ditt företag är att allt är i ordning. Ekonomirapporteringen är central, liksom struktur och processer.

Vad är ditt företag värt?

Det är snudd på omöjligt att värdera små bolag, allt beror på vad köparen är beredd att betala. Men, med följande enkla modell kan du få en indikation på ditt företags värde.

1. Utgå från årsvinsten

2. Justera.
Eftersom du som företagare ofta vill ha ett så lågt resultat som möjligt, för att inte behöva betala onödig skatt, har du kanske justerat resultatet genom att återinvestera den potentiella vinsten.

Vinsten bör därför i denna beräkning justeras upp eller ned med hänsyn till de justeringar du gjort i bokslutet.

3. Summera
Summera vinsten från de tre senaste boksluten och dela totalsumman med tre. Det ger en genomsnittlig årsavkastning.

4. Multiplicera
Vad ditt företag sedan är värt beror på en rad olika faktorer. Dels skiljer sig värden från bransch till bransch, dels kan det bero på hur svårt det skulle vara för någon annan att starta i gång motsvarande verksamhet. Om du driver ett litet företag med små startkostnader är risken stor att det dyker upp en konkurrent, vilket gör att värderingen blir lägre. Denna typ av företag är normalt värt 1–2 årsvinster. Om företaget däremot kräver mer tid och kapital att starta upp är det ofta värt flera årsvinster.

Andra faktorer påverkar värdet

Även andra faktorer påverkar värdet på ditt företag.

– Finansieringen

Vid mindre affärer har köparen sällan kapital för att köpa företaget kontant. Är det svårt att få lån påverkar det också företagets värde.

– Avtal

Företag som sitter fast i långa, icke-gynnsamma avtal är värda mindre eftersom det innebär risk för köparen.

– Förmodad tillväxt

Företag i stark tillväxt kan ibland värderas annorlunda, till exempel genom att ta förra årets vinst gånger tre, förrförra årets vinst gånger två och vinsten dessförinnan gånger ett. Sedan dividerar du med sex. Då får du ett värde där de senaste boksluten väger tyngre.
Försäljning & Lönsamhet
5 avgörande säljtips – från bokning till avslutad affär
Digitalisering
Foto av: iStock
5 trender ditt företag måste ha koll på 2020