BETA

Så gör du ett ägardirektiv för bolagets tillväxt

11 november, 2019

Försäljning och lönsamhet för företag

En av framgångsfaktorerna för företag i tillväxt är att ha...

En av framgångsfaktorerna för företag i tillväxt är att ha en tydlig målbild. Med ett ordentligt ägardirektiv tydliggör du för alla vart ditt företag ska. Så här gör du i fyra steg.

Steg 1: Skapa ägardirektiv styr mot målen

Som en av flera delägare eller som ensam företagare bör du dokumentera vad du/ni vill att företaget ska uppnå. Vilka är målen med företaget? Vart ska ni? Detta gör ni lättast i ett så kallat ägardirektiv. I direktivet skriver ni ned vad ägaren eller ägarna vill med företaget. När ni väl har direktivet på plats kan ni fokusera på att uppnå målen, i stället för att fundera på vad ni vill.

Steg 2: Om du är ensam ägare

För dig som är ensam ägare i ett bolag har ett ägardirektiv högt värde. Det blir ett hjälpmedel för att behålla ditt fokus, arbeta mot din målbild och vara tydlig med företagets syfte. Ägardirektivet är också en väsentlig bas för strategiarbetet och styrelsens uppgifter, som grundas på innehållet i ägardirektivet.

Steg 2: Om ni är flera ägare

Ett ägardirektiv är ett stort hjälpmedel om ni är flera ägare i ett bolag. Genom att skriva ner era mål med företaget kommer ni att uppleva en enorm lättnad, då det blir helt klart för alla vart bolaget ska. Er rollfördelning kommer också att bli tydligare, ni kommer att veta vem som ansvarar för vad och också tydliggöra vilka förväntningar ni kan ha på varandra.

Steg 3: Ägardirektivet blir ett hjälpmedel för styrelse och ledning

Ägardirektivet är styrelsens främsta verktyg för att förstå ägarna, och en styrelse eller ledning ska aldrig behöva tveka om hur ägarnas målbild ser ut. Det behöver de inte göra om ni har ett tydligt ägardirektiv.

Steg 4: Så, vad ska ägardirektivet innehålla?

Det är viktigt att ni lägger tid på att skriva ner ägardirektivet och gå igenom det tillsammans. Här får du en lathund om vad ett ägardirektiv kan innehålla:

– Affärsidé: Vad ska företaget göra?
– Affärsmodell: Hur ska ni tjäna pengar?
– Målgrupp: Vem/vilka ska köpa av er?
– Vision: Vad vill ni uppnå?
– Mission: Vad är ert uppdrag?
– Ägarnas roll: Vad ska ägarnas ansvar vara?
– Era fokusområden för värdeskapande: Vad behöver vi göra för att bygga värde i bolaget? Till exempel långa avtal, kundbas, varumärke etc.
– Era värderingar: Vilka ord beskriver vad ni står för?

Läs också: Gasellföretagaren som tog 300 dagars semester

Guiden är uppdaterad 2019-11-11




Personlig utveckling
Svårt att sova? Här är 21 sömntips som verkligen fungerar
Personlig utveckling
Så blir du supereffektiv under Corona-krisen – 6 steg