I framtiden bär alla företagare tights – och andra trender du måste förstå

16 december, 2018

Vad måste vi företagare göra idag, för att vara superrelevanta om fem år? Vi frågade framtidsexperten Gustaf Josefsson Tadaa, och lärde oss att digitalisering inte handlar om teknik, att personlig utveckling ersätter kompetensutveckling och att det finns tung bevisning för att vi alla kommer att bära tights. Läs framtidsspaningen här – du kommer att tacka oss om fem år.

Hur ser framtiden ut för oss företagare?

– Min grundtes är att teknik driver samhällsförändring. Att den teknologiska utvecklingen är den centrala berättelsen i mänsklighetens historia. Det är teknik som skiljer oss från djuren och det är teknik som över årtusenden har gjort oss till människor. Min framtidstro bygger på att tekniken faktiskt gör oss mer mänskliga, inte tvärtom.

Hur ser din mest positiva bild av framtiden ut?

– Framtiden är varken är positiv eller negativ. Vill du hitta hopp och optimism, så finns det gott om data att bygga den bilden på. Vill du se pest, död och Trump, så finns det ganska gott om data att bygga den bilden på också. Vilken bild av framtiden du har säger ju egentligen mer om dig själv än vad det säger om “framtiden”. Så frågan är snarare; vad gör du för att ta ansvar för din egen bild av framtiden?

Varför är då så många rädda för framtiden?

– Jag tror att rädsla och oro är något som går i cykler. I vissa perioder väljer vi att titta på allt som är fasansfullt och läskigt, i andra perioder hamnar vårt fokus på hopp och framtidstro. I verkligheten är det omöjligt att säga något så generellt som att “framtiden är hoppfull” eller “framtiden är skrämmande”, båda är uttryck som säger mer om den som säger det än vad det säger om den faktiska framtiden. Just nu är det inne att snacka skit om framtiden och vi blir hela tiden uppmuntrade av samhället att fokusera på dystopiska tankar. Men även detta kommer att passera, som så många gånger tidigare i vår historia.

Vilka trender behöver vi företagare ha koll på just nu och framåt?

– Att digitalisering inte handlar om teknik, utan om hur vi som människor måste förändras för att leva med tekniken. Att vi får effektivare verktyg för att kommunicera med varandra, gör att alla medarbetare måste bli bättre på att kommunicera. Att vi får nya system som gör det lättare för medarbetare att själva informera sig och kunna ta beslut, gör att vi måste arbeta med självledarskap.

– Det är med andra ord inte en fråga om kompetensutveckling av medarbetare, utan om personlig utveckling. De företag som kommer lyckas är de som hjälper sina medarbetare att bli mer mänskliga, så att maskinerna kan sköta det som maskinerna är bäst på.

Vad ser du att vi företagare gör idag, som kommer att hindra oss från att lyckas i framtiden?

– I Sverige har vi varit duktiga på att skapa arbetsplatser som inkluderar och låter alla tycka till. Vi förankrar och demokratiserar. Vad som dock tenderar att hända i dessa organisationer är att handlingskraften minskar. När alla skall tycka till hela tiden så blir det svårt att vara så snabba och agila som marknaden kräver. Samtidigt vill vi inte resa de pyramider som vi rivit. Det krävs ett nytt system som ger medarbetare både en känsla av samhörighet och en stark autonomi.

Om du fick sammanfatta, vad behöver vi företagare göra idag för att ha en chans att vara relevanta i framtiden?

– De flesta företagare är duktiga på affärsutveckling och produktutveckling. De använder sin innovativa hjärna för att hela tiden bli bättre på att möta kunden. Jag tror bara det handlar om att vända den innovativa, experimentella och kreativa hjärnan inåt och säga: hur utvecklar jag min organisation? Lägg samma energi, samma innovationskraft på det interna. Skapa iterativa processer för att kunna experimentera med beslutsfattande, kommunikation eller mötesrutiner. Testa nytt, följ upp, reflektera och testa igen.

– Men, kanske viktigast av allt. Ökande komplexitet gör att vi inte längre kan centralstyra. Det betyder att samtliga medarbetare måste ta ett eget ansvar, vilket i sin tur betyder att organisationen måste hjälpa dem att kunna göra detta. Vi går alltså från kompetensutveckling, där vi hjälper medarbetare att vara bra på sin arbetsuppgift, till personlig utveckling, där vi hjälper alla medarbetare att bli bättre människor för att kunna hantera den föränderliga värld vi lever i.

Men varför har alla tajts i framtiden?

– Nånting måste jag väl få spara till föreställningen? Det är en trend helt enkelt, och det finns mycket tung bevisning för denna trend.

Om Gustaf Josefsson Tadaa

Gustaf Josefsson Tadaa är en av Sveriges mest framstående tänkare och föreläsare inom framtid, digitalisering och Internet och anlitas flitigt av stora företag och organisationer i Sverige och globalt.

Som entreprenör och företagsbyggare har han arbetat inom både event, teater, politik och internet. Hans passion för organisationsbyggande har också lett honom till Burning Man, en rörelse som han arbetat med globalt och varit med och byggt upp i Sverige. Gustaf drivs av en tro att kapabla människor kan ges förtroende att skapa på eget initiativ – och att vi idag lever i ett samhälle där vi är mer kapabla än någonsin.
Ledarskap & Styrelse
7 framgångsrika vanor alla stjärnföretagare har