Vad är F-skatt och hur ansöker mitt företag om f-skatt?

20 maj, 2020

F-skatt och FA-skatt
Foto av: AdobeStock

Med F-skatt menas en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. Oberoende av vilken företagsform du bedriver företag i, så måste du ansöka om F-skatt.

Vad innebär F-skatt?

Enkelt beskrivit kan man säga att f-skatt är en företagarskatt, det vill säga en skatt på företagets resultat.

För den enskilda firman innebär F-skatt att egenföretagaren (den enskilda näringsidkaren) själv betalar in skatter och egenavgifter på inkomster i näringsverksamheten.

I andra bolagsformer som aktiebolag och ekonomisk förening är det företaget som betalar in f-skatten.

F-skatten är en så kallad preliminärskatt. Det innebär att företagaren/företaget betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad. Denna räknas normalt ut av Skatteverket beroende på hur företaget har gått tidigare år. Sedan kan företagaren/företaget ansöka om att preliminärskatten ska ändras.

Preliminärskatten ska vara lika stor för varje debitering och så långt det är möjligt överensstämma med den slutgiltiga skatten.

Läs mer: Här registrerar du F-skatt

Aktiebolag och F-skatt

Aktiebolag ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som anges i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. Detta gäller första året. Kommande år baseras preliminärskatten på tidigare år resultat.

Upptäcker du att bolaget tjänar mer eller mindre än vad du har angett i bolagets ansökan om godkännande för F-skatt (eller den av Skatteverket framräknade preliminärskatten) ändrar du det genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration.

Läs mer: Vilken företagsform ska jag välja? Jämför företagsformer här.

Vem kan bli godkänd för f-skatt?

För att en privatperson ska bli godkänd för F-skatt gäller det att personen driver näringsverksamhet eller avser att bedriva näringsverksamhet. Personen i fråga måste också ha lämnat deklarationer och betalat skatter och avgifter.

Hur ändrar jag preliminärskatten?

Om inkomsten i företaget förändras under året kan du också ändra preliminärskatten. Detta kan rapporteras in till Skatteverket genom en preliminär inkomstdeklaration.

Om företagets inkomst är säsongsbaserad kan F-skatten betalas in endast de månader som den gäller (om du till exempel har en glasskiosk som bara är öppen på sommaren).

Lyssna: Så blir du ekonomiskt oberoende – med Jan Bolmeson

Vad är FA-skatt?

I många fall vill en privatperson bedriva både egen näringsverksamhet och vara anställd. Då kallas skatten för FA-skatt istället för F-skatt. FA-skatt är en s k kombinerad skattsedel – en sammanslagning mellan F-skatt och anställningsskatt, även kallad A-skatt. F-skatten används i detta fallet för den egna verksamheten, och A-skatten för anställningen.

Obs! När F-skattsedeln ska gälla ska den hänvisas till skriftligen (exempelvis på offerter), annars gäller A-skatten automatiskt.