Prat om mat

13 juni, 2012

Livsmedelssektorn är ansedd att vara en lågteknologisk bransch med generellt...

backeman_nilsson11

Livsmedelssektorn är ansedd att vara en lågteknologisk bransch med generellt blygsam innovationstakt. Alla vill ha fler innovationer, men få diskuterar hur man ska nå dit och vem som ska göra det. Ett skäl till den låga innovationstakten är att de olika aktörerna inte har förtroende för varandra, och därför inte samarbetar i så stor utsträckning. Men branschen har potential. Det menade forskarna Märit Beckeman och Magnus Nilsson på en föreläsning i Stockholm i maj.
Det visar sig att endast 10-20% av alla nylanserade produkter överlever. Varför är det då så viktigt med nya innovationer inom livsmedelssektorn? Jo, alla produkter har en begränsad livstid. Det dyker också upp nya möjligheter baserade på ny kunskap och nya teknologier som är viktiga att ta tillvara. Dessutom kommer det nya önskemål från konsumenter, kunder och samhället. I dag finns många människor som har speciella matpreferenser och det har exempelvis blivit mycket lättare att hitta produkter för laktosintoleranta och glutenöverkänsliga. Det huvudsakliga syftet med en innovation är att skapa värde för kunden/konsumenten, och genom detta också värde för de olika aktörerna i värdekedjan.
Innehållet är naturligtvis viktigt men i det här fallet är även det yttre av stor vikt. Över 73% av konsumenterna uppger att de förlitar sig på förpackningen när de fattar ett köpbeslut. Just förpackningen kan också revolutionera hanteringen av livsmedel och kan i sin tur ge upphov till andra innovationer. Tänk på hur konservburken och förpackningar med vakuum har bidragit till längre hållbarhet.
Innovationer uppstår ofta i gränslandet mellan olika aktörsgrupper. De båda forskarna ger även förslag på hur man kan öka innovationen genom att hitta fler vägar till samarbete i hela produktionskedjan och involvera en vidare grupp av intressenter, inklusive konsumenter.
Beckeman och Nilsson är båda verksamma vid Lunds universitet och därför är det naturligt att deras forskningsfokus ligger på Skåne. Det är den region i landet som har störst andel verksamheter inom livsmedel. En anledning till att Skåne har lyckats bra är just samarbeten mellan olika aktörer i innovationssystemet, till exempel företag och universitet.
Låter det intressant med matiga innovationer? Här hittar du en artikel om Märit Beckemans forskning. Vill du läsa mer om Magnus Nilssons forskning hittar du en artikel här.
Om du vill ta del av deras föreläsning kan du se den via webb-tv.

/Helene