Nytt och kontroversiellt forskningsämne

19 december, 2013

Kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa är ett spännande och...

Kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa är ett spännande och relativt outforskat område. Forskaren Johan Wiklund har börjat titta närmare på hur det hänger ihop.

Han konstaterar att till exempel ADHD, autism, dyslexi och bipolär sjukdom kan orsaka stort personligt lidande och utgöra ett hinder för individen i arbetslivet. Psykisk ohälsa ses som något avvikande och dysfunktionellt. Och personer som inte passar in på en ”vanlig” arbetsplats riskerar att förpassas till arbetslöshet.

Men det som anses onormalt och dysfunktionellt i ett sammanhang, kan vara funktionellt i ett annat. Wiklund menar att entreprenörskap kan vara ett alternativ som låter fler personer komma till sin rätt. Han nämner bland annat Steve Jobs och Richard Branson – mytomspunna personer som framstår som kreativa genier, men som inte faller inom ramarna för vad som betraktas som ”normalt”.

Anne-Liis von Knorring har under lång tid forskat om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon menar att den här typen av diagnoser är vanliga, exempelvis har 5 procent av befolkningen ADHD, och 5 procent har dyslexi.

Den här typen av egenskaper verkar alltid ha funnits, von Knorring påpekade att personer med liknande funktionsnedsättningar fanns beskrivna redan på 1700-talet. Hon konstaterade att de måste ha varit viktiga för vår arts överlevnad även längre tillbaka i tiden, eftersom egenskaperna inte successivt har förändrats genetiskt. Man kan tänka sig att de här individerna var impulsiva och orädda i jakt och strider.

I dagens samhälle ställs höga krav på att kunna koncentrera sig, söka, läsa och tillgodogöra sig information. Därför är det viktigt att individer som har neuropsykiatriska diagnoser får verktyg för att hantera sina svårigheter inom dessa områden.

Von Knorring har följt ett antal personer med ADHD och berättade att de ofta är mycket perceptiva, och kan upptäcka affärsmöjligheter som inte andra ser. De kan också vara övertygande och bra på att sälja in sina idéer. Samtidigt kan de ha svårt att koncentrera sig en längre tid och därför är det viktigt att andra kan förvalta deras affärsidéer.

Det ska bli mycket spännande att se resultaten av fortsatt forskning inom det här området. Förhoppningsvis kan det bidra till att samhället i högre grad ser potentialen hos individer med olika former av neuropsykiatriska diagnoser och tar vara på deras kapacitet.

Forskningsprojektet är fortfarande i startgroparna så än så länge finns ingen skriven rapport eller artikel, men Wiklund och von Knorring höll nyligen en föreläsning i Stockholm. Ta gärna en paus i julstressen och kolla in deras presentationer via webb-tv.

/Helene
Privatekonomi
Tänker du som rika eller fattiga?
Försäljning & Lönsamhet
Så får du kunderna att vilja köpa av ditt företag
Starta Eget
Klarnas grundare ger tips till dig som vill starta eget