Vad kostar patent?

3 februari, 2014

Det talas ibland om att patent är väldigt dyra. Detta...

Det talas ibland om att patent är väldigt dyra. Detta i sig gör att många automatiskt värjer sig och avstår från patent, trots att det skulle kunna vara väldigt bra för dem. För att kunna fatta rätt beslut krävs att man faktiskt vet vad som gäller. Så hur dyra är patent?

För att kunna svara på det behöver man först ta reda på vad det är som kostar. Patent är en rättighet som bygger på registrering. För att få registreringen beviljad måste en ansökan skickas in. Här dyker en avgift upp.

Avgiften är i sig inte så otroligt hög. Problemet är att avgiften ska betalas för varje land där man vill ha patentet. Låt säga att någon har patent på något i Sverige – det innebär att uppfinningen faktiskt är fri att användas av andra (även kommersiellt) i alla andra länder i världen. Det kan alltså vara värt kostnaden att ha patent i fler länder än bara i Sverige.

När patent söks i fler länder måste också viktiga dokument översättas till fler språk. Den här typen av översättningar är komplicerade, översättaren måste förstå både teknik och vara duktig på minst två språk . Här uppkommer också en ansenlig kostnad.

Det som dock kostar allra mest när man söker patent är det stöd som behövs för att få fram själva patentansökan. En patentansökan måste vara rätt utformad, annars riskerar patentet bli helt värdelöst. Det skydd man får genom patenträtten, det vill säga vad man kan hindra andra från att använda, är det som rent faktiskt framgår av handlingarna. Framgår det inte i texten finns inte skyddet där. Här tickar det pengar – men det är viktiga pengar.

Så, vad kostar patent? Patent kostar, men exakt hur mycket är svårt att säga. Det är flera olika delar som kostar och det är värt att fundera över hur viktiga de olika delarna är.

Alla ni som utvecklar nya produkter kan behöva fundera över vilken nytta patent kan ha i er verksamhet. Om denna nyttan överstiger kostnaderna kan patentet vara det viktigaste ni har. Slarva inte!