Så skyddar du företagets varumärken – del 1

12 december, 2014

Vad behöver mitt företag tänka på när vi ska skydda våra varumärken? Hur går vi tillväga? Och till lvem ska jag vända mig för att få svar på mina frågor. Det och mycket annat lär vi dig här.

Tänk tillbaka på senaste gången du var med om en storhandling i en matvarubutik. När påsarna väl släpats hem från affären, vad innehöll de då? Förmodligen innehöll påsarna många produkter med varumärken du kände igen sedan tidigare. Varför valdes just de varorna? Var det en slump eller något annat? Varumärken fungerar som symbol för många saker. Dels förmedlas att produkten har ett speciellt ursprung, men varumärken symboliserar även mycket annat.

Om du förra gången tyckte att kex med ett visst varumärke var goda så förväntar du dig troligen att de ska smaka lika gott nästa gång också. Varumärket symboliserar då också en viss kvalitet för dig. Det kan även finnas andra positiva förväntningar som gör att du väljer en produkt av ett visst varumärke. Så tänker många konsumenter.

Utifrån ett företagsperspektiv är det en mycket viktig faktor att företag kan få ensamrätt att använda varumärken. Om företaget lyckas övertyga kunder att produkter eller tjänster från företagets varumärken motsvarar de förväntningar som kunder har, kan företaget bygga upp stora värden kopplade till varumärkena. Kunder är ofta lojala med varumärken de tycker om och är dessutom ofta beredda att betala ganska mycket för att få en produkt eller tjänst med ett visst varumärke som de har förtroende för.

Kännedomen om vem som står bakom ett visst märke ger konsumenter en trygghet i att få varor och tjänster som uppfyller deras förväntningar. Om kunderna inte är nöjda, väljer de kanske ett annat varumärke nästa gång. Detta medför att innehavaren av varumärket troligen anstränger sig för att kunderna ska vara nöjda och återkomma. Ett företag som har arbetat upp ett anseende för ett varumärke har en särskilt omfattande ensamrätt. Innehavaren har rätt att stoppa sådan användning av varumärket som innebär att andra snyltar på det anseende (renommé) varumärket kommit att få. Ensamrätten ger incitament att göra konsumenter nöjda.

Coca-Cola (i olika utföranden) ligger i toppskiktet av världens mest kända varumärken och enligt många bedömare är varumärkena bland de mest värdefulla. Hur mycket tror du att företaget som innehar varumärkesrätterna till Coca-Cola (inklusive logotyper mm) skulle vara värt jämfört med idag, om det skulle vara fritt fram för alla att använda varumärkena? Skulle du rent hypotetiskt vara lika intresserad som idag att köpa en burk Coca-Cola om snarlika burkar skulle få produceras av vem som helst?