Så väljer du rätt bokföringskonto (kontering)

4 september, 2016

Bokslut och Årsredovisning

Vilket konto ska jag bokföra företagets intäkter och kostnader på? Här får du svaren och lär dig att förstå hur kontering fungerar.

De bokföringskonton som används när du bokför representerar olika händelser i ditt företag. Det kan vara pengar eller tillgångar som förflyttar sig från ett ställe till ett annat. På det här sättet visar du varifrån pengar kommer och var de hamnar. Du använder alltid minst två bokföringskonton och minst ett debiteras och ett krediteras. Vilka konton du väljer beror på vilken sorts händelser det handlar om.

Exempel på hur det kan fungera med kontering

Du köper in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken. Ett av bokföringskontona som du använder är bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Motkonto, det vill säga det andra bokföringskontot, är ofta bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Du brukar också ha 25 % moms som bokförs på 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Bokforing Kontering

Bokforing Kontering

Så här kan du särskilja några av dina bokföringskonton

– Direkt kostnader: bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör till exempel inköp av material och varor (4010).

– Indirekta kostnader: bokförs på konton som börjar på siffran 5 eller 6. Hit hör till exempel lokalhyra och telefoni.

– Personal och löner: bokförs på konton som börjar på siffran 7. Hit hör till exempel lönekostnader och kostnader för fika till personalen.

– Moms: bokförs på konton som börjar på 26, till exempel 2641 Ingående moms och 2611 Utgående moms 25%.

Rekommenderad merläsning om bokföringskonton och kontering

Rekommenderad läsning: Lär dig mer om hur du väljer rätt bokföringskonto