Insättningar och uttag i egen firma

14 november, 2007

Årsredovisning, Ekonomi och bokföring för företagare

I en enskild firma påverkas det egna kapitalet främst av...

I en enskild firma påverkas det egna kapitalet främst av vinst och förlust, men även av dina insättningar och uttag. En egen insättning ökar det egna kapitalet och ett uttag minskar det. I många enskilda firmor går privatekonomin hand i hand med företagets ekonomi, och därför är det viktigt att bokföra på rätt sätt. Vi hjälper dig såklart!

I en enskild firmas balansräkning ska det egna kapitalet innehålla uppgifter om:

– Eget kapital vid räkenskapsårets början (ingående eget kapital)
– Insättningar under räkenskapsåret
– Uttag under räkenskapsåret
– Redovisat resultat
– Eget kapital vid räkenskapsårets slut (utgående eget kapital)

Så här kan det till exempel se ut när du ska redovisa det egna kapitalet.

Ingående eget kapital +100 000
Uttag under året -300 000
Insättningar under året +50 000
Redovisat resultat +500 000
Utgående eget kapital +350 000

I detta exempel har det egna kapitalet ökat eftersom företagaren (du!) har tagit ut mindre än summan av redovisat årsresultat och egna insättningar i företaget.

Bra konton att komma ihåg:

2010 Eget kapital (ackumelerat)
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter
2013 Övriga egna uttag
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat

När du har gjort ditt årsbokslut tömmer du samtliga underkonton mot konto 2010 (eget kapital).

Okej, nu ska vi lära dig hur du bokför uttag och insättningar i verksamheten.

Insättning

Egna insättningar bokförs som sagt som en ökning av det egna kapitalet. Samma sak gäller om du betalar företagets utgifter med dina privata pengar (vilket är väldigt vanligt i uppstartsfasen).
Debet                      Kredit
Konto     Belopp        Konto       Belopp
1930 (bank)25 000   2018 (egna insättningar)25 000

I det här exemplet har du satt in 25 000 kronor av dina privata pengar (2018) på företagets konto (1930).

Samma princip gäller om du köper något till företaget för dina privata pengar. Glöm inte ingående moms!
Debet                                  Kredit
Konto    Belopp                     Konto    Delopp
6110 (kontorsmateriel) 400   2018 (egna insättningar)500
2641 (ingående moms)100

Uttag

När du gör uttag ur ditt företag ska det bokföras som en minskning av kapitalet. Detta gäller även om du betraktar uttaget som lön. Eftersom den enskilda näringsidkaren inte är anställd i företaget är inte uttagen någon lönekostnad, utan ska redovisas som egna uttag ur verksamheten. Du beskattas inte för dina uttag utan för företagets resultat.

I många fall betalas privata avgifter med företagets medel vilket ska bokföras som en minskning av eget kapital (alltså som ett eget uttag). Till de privata utgifterna räknas även pensionsförsäkring (även avdragsgill sådan) och dina skatter och avgifter (inkomstskatt, särskild löneskatt och egenavgifter).

Exempel på uttag ur din verksamhet
Debet                                Kredit
Konto    Belopp                   Konto   Belopp
2013 (egna uttag) 25 000   1930 (bank) 25 000

Du tar ut 25 000 kronor i lön från företagets bankkonto (1930) varje månad. På kreditsidan redovisar du uttaget som ett eget uttag ur verksamheten (2013).