9 av 10 företagare arbetar trots att de är sjuka

14 maj, 2019

Så många som nio av tio företagare arbetar trots att de är sjuka, det visar Företagarnas undersökning av det svenska sjukförsäkringssystemets påverkan på företagare. En viktig förklaring för detta återfinns enligt Företagarnas socialförsäkringsexpert i utformningen av sjukförsäkringen. Läs mer om hur det påverkar dig här.

– Det är oroväckande att se att en så stor andel av företagarna arbetar trots att de är sjuka. Att många uppger sig ha problem med att kunna nyttja sjukförsäkringen just för att de är företagare är ett illavarslande underbetyg för sjukförsäkringens utformning, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Tre av Företagarnas viktigaste förslag till förändring är:

Svårt att få fastställd SGI

Ett problem som många företagare upplever med sjukförsäkringen är oförstående från Försäkringskassan kring företagandets villkor och svårigheter att få sin sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) fastställd. Så många som 29 procent av företagarna uppger att de haft problem med att få sin SGI fastställd. Bland kvinnor som är företagare är siffran än högre – 43 procent.

Orättvisa som sticker i ögonen

Bland de som uppger att de haft problem med att få sin SGI fastställd uppger varannan att orsaken till detta är att Försäkringskassan inte godkänt uppgifterna om inkomst. Svårigheten att få sin SGI fastställd beror ofta på enskilda handläggares kompetens, där de ofta har svårt att hantera situationen där företagare med enskild firma inte kan uppvisa fasta månadsinkomster utan årslön.

– Utformningen av socialförsäkringssystemet gör att företagare idag har svårt att ta del av trygghetssystemet på samma sätt som anställda, detta trots att de betalar in till samma system. Det är en orättvisa som sticker många i ögonen och underminerar förtroendet för socialförsäkringssystemet, säger Erik Ageberg.

Kan tänka sig nytt system

Samtidigt som problemen kring sjukförsäkringen hopat sig för de som är företagare har också förtroendet för samma system minskat. Det har medfört att många företagare nu är öppna för att kunna att ställa sig vid sidan av det statliga organiserade systemet till förmån för att ta ett eget större ansvar för sin sjukförsäkring.

I Företagarnas undersökning uppger nästan fyra av tio  företagare (40 procent) att de är positiva till ett förslag om att ta ett större ansvar för sin sociala trygghet mot att i gengäld betala lägre sociala avgifter. Ytterligare 33 procent uppger att det kan vara lämpligt under vissa förutsättningar.

– Precis som med Föräldraförsäkringen ser Företagare positivt på att befrias från att betala in till ett system de har svårt att utnyttja, det vill säga sjukförsäkringen. En privat försäkring hade kunnat bidra till en högre flexibilitet och möjliggöra ett starkare skydd än dagens bristfälliga lösning, säger Erik Ageberg.

Läs rapporten ”Sjukförsäkringen för företagare” som PDF.