Byta från enskild firma till aktiebolag – fördelar och nackdelar

5 augusti, 2020

Många företagare planerar att byta från enskild firma till aktiebolag efter coronakrisen. Är aktiebolag att föredra framför enskild firma? Och hur påverkas relationen till banken av olika bolagsformer? Här får du svaren.

I spåren av coronapandemin har det pratats mycket om bolagsformer. Många företagare med enskild firma har känt sig förbisedda i regeringens stödpaket, som till stor del riktats mot aktiebolag.

Läs mer: 10 sätt att få ekonomisk hjälp under corona.

Då aktiekapitalet i ett aktiebolag numera endast behöver vara 25 000 kronor, hävdar många att det finns tydliga anledningar att byta från enskild firma till aktiebolag.

I den här guiden går vi igenom aktiebolagets fördelar, men också de fallgropar du kan hamna i när du byter bolagsform. TIll vår hjälp har vi Ulf Möller, Segment Management på Swedbank.

Är aktiebolag alltid att föredra framför enskild firma?

Det finns tydliga fördelar med att välja aktiebolag framför enskild firma. I ett aktiebolag kan du normalt bara förlora de pengar “du gått in med” i företaget, medan du i en enskild firma är personligt ansvarig för bolagets skulder.

Många hävdar också att ett aktiebolag känns mer seriöst, och i spåren av coronakrisen har det höjts många röster om att aktiebolag har fått mer hjälp än enskilda firmor.

– Men när en kund frågar om de ska växla över till aktiebolag är min första fråga alltid varför. Det är inte så att företaget automatiskt går bättre bara för att man byter bolagsform. Om bolaget är riktigt lönsamt, kan aktiebolag vara att föredra. Det kan till exempel ur skattehänseende vara lättare att bygga och spara kapital i aktiebolag, berättar Ulf.

Ulf Möller, Segment Management på Swedbank

– En annan fördel med aktiebolag är att bolaget har en egen kassa separerad från din privata ekonomi.

Du som företagare tar ut lön från företaget och allt bokförs på aktiebolaget. I en enskild firma är din och företagets kassa densamma och det kan vara svårt att bokföra och skilja på vad som är privata utgifter kontra bolagets, fortsätter Ulf.

Läs mer: 6 viktiga skillnader mellan aktiebolag och enskild firma.

Här kan du jämföra aktiebolag och enskild firma

Enskild firmaAktiebolag
Juridisk personNej Ja
Antal ägareEndast 1 person Minst 1 person eller företag
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som tecknas och för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person och kan ikläda rättigheter och skyldigheter
KapitalkravNejMinst 25 000 kr 
FöreträdareDen enskilda näringsidkaren Styrelse, VD och särskild firmatecknare
RegistreringHos Skatteverket och ev. Bolagsverket Hos Bolagsverket och Skatteverket 
NamnskyddI länet I hela landet 
SkatteformerF-eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från näringsverksamhet och anställning) Bolaget: F-skatt, Ägarna: A-skatt (anställda) 
BeskattningNäringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter). Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + ev. kapitalinkomstskatt). 
Årsredovisning och revisor Årsbokslut ska upprättas. Det finns inget krav på revisor. Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall revisionsberättelse. Aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor. Läs mer på www.bolagsverket.se. 
Fördelning av vinst och förlust Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn. Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning. 
Sjukpenninggrundande inkomstÖverskottet Uttagen lön 
Karenstid1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar Karensavdrag 
Pensionsgrundande inkomstÖverskottetUttagen lön 
Anmäla verklig huvudmanNejJa 
Bildtext: Informationen kommer från verksamt.se

Vilka fördelar har aktiebolag gentemot enskild firma, när det gäller relationen med banken?

Enligt Ulf Möller har bolagsformen ingen större betydelse i relationen till banken.

– Allt handlar om att ha en öppen affärsdialog där vi som bank ser hur bolaget mår och hur vi kan stötta utvecklingen.

Givetvis är det också viktigt att företaget har en sund och fungerande ekonomi. Då har bolagsformen ingen betydelse, menar Ulf.

Läs mer: Både företagare och anställd? Det här måste du tänka på då.

Är det lättare att få banklån och checkkredit om jag har aktiebolag, jämfört med enskild firma?

Inte heller när det gäller möjligheten till finansiering hos banken ser Ulf Möller någon skillnad mellan enskild firma och aktiebolag.

– Lån till företag grundar sig på en strikt bedömning där banken tittar på återbetalningsförmåga, kassaflöden och vilka säkerheter som behöver ställas. Om du har en enskild firma behöver du däremot tänka på att du är personligt ansvarig för företagets skulder, medan ett aktiebolag ansvarar för de skulder företaget har, berättar Ulf.

Även ägare av ett aktiebolag kan behöva lämna säkerheter i personliga tillgångar eller ha en borgensman för att få lån beviljade. Det beror helt på hur företagets ekonomi ser ut.

Läs mer: 6 tips för dig som vill köpa ett bolag istället för att starta ett.

Läs mer: Så här kommer du igång med företaget i 3 steg.