Statistiken för nyföretagandet sjönk även i februari

25 mars, 2013

Enligt en undersökning från Bolagsverket minskade antalet nyregistrerade företag med...

Enligt en undersökning från Bolagsverket minskade antalet nyregistrerade företag med -6,9 procent under februari månad jämfört med samma månad 2012. Här kan du läsa sammanfattningen av statistiken.

Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

– 2013 har inletts med ett minskat nyföretagande för de flesta större företagsformerna. I januari backade siffrorna med drygt 10 procent och den negativa trenden fortsätter. I februari minskade aktiebolagen med 5,4 procent och de enskilda näringsidkarna med 7,9 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Kommanditbolagen ökar däremot med 10,8 procent, men skillnaden är bara åtta bolag.

Bolagsverket fick under hela 2012 in fler ärenden än vanligt, som en effekt av regeländringarna med sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt för aktiebolag. Det har periodvis inneburit längre väntan än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Handläggningstiderna är dock för närvarande nere på endast cirka sju arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.

 Företagsform  Februari 2013   Förändring  
 Aktiebolag  3 728  -214 st eller -5,4 %
 Enskild näringgsidkare  1 795  -154 st eller -7,9 %
 Handelsbolag  430  -77 st eller -15,2 %
 Kommanditbolag  82  +8 st eller + 10,8 %
 Totalt  6 035  -437 st eller -6,8 %

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i februari 2013 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.