Småföretagare arbetar ohälsosamt mycket

23 januari, 2013

Vid årsskiftet var det många som lovade att ta hand...

Vid årsskiftet var det många som lovade att ta hand om sig själva och hälsan detta år genom att bl.a. träna mer och spendera mer tid åt familj. Men vissa har det lättare än andra. Enligt en undersökning från Trygg-Hansa har framför allt småföretagare svårare att hålla sina löften i och med den stora arbetsbelastningen och tiden de lägger ner på jobbet. Känner du igen dig? Läs om undersökningen och hur du kan hitta en balans mellan jobb och fritid.

Hälften (47 procent) av Sveriges småföretagare arbetar ohälsosamt mycket. 26 procent jobbar mer än 40 timmar per vecka, 13 procent mer än 50 timmar och 8 procent mer än 60 timmar. Den extrema arbetsbelastningen gör att 38 procent oroar sig för att bli sjukskrivna på grund av stress. Det är en ökning sedan ett halvår tidigare då bara 34 procent oroade sig.

–  Att ägna för mycket tid åt jobbet kan påverka hälsan negativt och i förlängningen leda till sjukskrivning Därför är det viktigt att tillåta sig själv att koppla av och göra sådant som man mår bra av de gångerna man väl är ledig, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på Trygg-Hansa.

Träning är ett bra sätt att minska stresshormonerna och förebygga sjukskrivning. Men många av dem som planerat att träna mer under det nya året kommer få svårt att hålla nyårslöftet. 51 procent av kvinnorna och 46 procent av männen anser att de inte hinner träna så mycket som de skulle behöva.

Som företagare är det också svårt att få tid för familjen. 40 procent av de kvinnliga företagarna och 30 procent av de manliga företagarna upplever att de inte hinner umgås tillräckligt med familj och vänner. När de väl är hemma kan dessutom 73 procent inte sluta att tänka på jobbet.

Trygg-Hansas tips för att skapa balans mellan jobb och fritid

– Bestäm prioriteringar och vad som är viktigast för dig.
– Sätt tydliga gränser. Stäng av telefon och försök att inte kolla mail på kvällar.
– Be om råd från personer i samma bransch om hur de får livspusslet att gå ihop.
– Var så effektiv som möjligt när du är på jobbet.
– Sätt upp en deadline för när du ska ha genomfört förändringarna.

Om undersökningen:
Trygg-Hansa har under september 2012 låtit göra en undersökning genom undersökningsföretaget YouGov. Totalt har 506 personer med eget företag svarat på undersökningen.

Källa: Trygg-Hansa