Skatteverket: Kassaregister ska gälla även för företag på torget

2 april, 2013

Skatteverket arbetar nu för att kassaregister ska vara ett krav...

Skatteverket arbetar nu för att kassaregister ska vara ett krav även för företag som säljer på torg och marknader. Syftet med förslaget är att skydda seriösa företag mot osund konkurrens och främja rättvisa spelregler inom handeln. Läs mer om Skatteverkets förslag här.

— Vi har lyssnat på branschföretagen som har uppmärksammat oss på den snedvridning av konkurrensen som dagens regler fört med sig genom att vissa inom kontanthandeln är undantagna från kravet att ha kassaregister, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

— Förslaget grundar sig på att alla företagare ska konkurrera på lika villkor. Eftersom blomsterbutiken vid torget måste ha ett kassaregister så bör även blomsterbutiken på torget ha det, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Lagen om kassaregister började gälla 2010. Den omfattar stora delar av kontanthandeln, men inte torg och marknadshandeln. Lagen innebär att företagen ska ha kassaregister och ta fram och erbjuda alla sina kunder kvitto. Skatteverket föreslår nu att undantaget för torg- och marknadshandeln tas bort. Det innebär att all försäljning som sker från torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt utnyttjade lokaler ska omfattas av kravet på kassaregister. Även utländska företag ska omfattas av lagen. Idag måste den som har en omsättning på minst fyra basbelopp, för närvarande 176 000 kronor, använda sig av ett kassaregister. Skatteverket föreslår att omsättningsgränsen sänks till två basbelopp, för närvarande 88 000 kronor.

Samma villkor ska gälla för alla företag. Med kassaregister blir det dessutom betydligt enklare för företagen att sköta sin bokföring och göra rätt från början, säger Ingemar Hansson.

Källa: Skatteverket