Rådgivning är nyckeln till framgångsrika företag

13 augusti, 2012

Vikten av rådgivning när du startar eget företag är ovärderlig....

Vikten av rådgivning när du startar eget företag är ovärderlig. Nu finns även en undersökning gjord av NyföretagarCentrum Sverige som styrker att rådgivning och mentorskap ökar chansen för dig att lyckas som företagare. Läs mer om undersökningen här.

Undersökningen bland drygt 1700 företagare visar att 81 procent av de företag som startats efter rådgivning på NyföretagarCentrum överlever. Har företagarna dessutom fått mentorhjälp ökar siffran till 89 procent.

Under maj månad lät NyföretagarCentrum Sverige Novus Group genomföra en undersökning bland personer som varit på rådgivning hos NyföretagarCentrum och dessutom startat företag. Rådgivningen har skett under perioden 2009-2011.

En nyckelfråga i undersökningen handlar om huruvida företaget fortfarande drivs, om det är vilande, avvecklat, sålt eller har gått i konkurs. Här visar undersökningen att 81 procent av de personer som fått rådgivning av NyföretagarCentrum fortfarande driver sitt företag idag. Och motsvarande siffra för de personer som fått rådgivning av NyföretagarCentrum och dessutom har deltagit i NyföretagarCentrums program Mentor Eget Företag är hela 89 procent.

Den siffra som dessa två kan jämföras med – företag som startas utan hjälp av NyföretagarCentrum – är 68 procent.

– Vi vet sedan länge att rådgivning och mentorskap är de två enskilt mest framgångsrika åtgärderna för att fler ska dels våga ta steget till eget, dels överleva de första kritiska åren. Denna studie bevisar just detta, säger Harry Goldman, VD på NyföretagarCentrum Sverige. Men det sker ändå för få satsningar från våra ledande politiker på de insatser som ger konkreta och hållbara resultat.

Av de företag som deltog i undersökningen hade endast 1 (0,7) procent gått i konkurs. Även denna siffra är flerfalt lägre än den ”normala” för nystartade företag.

– Att överlevnaden är hög och konkursfrekvensen låg bland ”våra” företag visste vi sedan tidigare. Med denna undersökning får vi dels ett kvitto på att våra resultat står sig, men framför allt en konkret jämförelse med de företag som dessutom genomgått vårt mentorprogram, berättar Harry Goldman. Och resultatet är tydligt, mentorskapet ökar framgångsfaktorn ytterligare.
NyföretagarCentrum bidrar varje år till närmare 10 000 nya företag genom sin kostnadsfria rådgivning och är landets klart ledande aktör inom området.

– Vi är kostnadseffektiva, resultatinriktade och genererar skatteintäkter i miljardbelopp genom de företag vi är med och hjälper till start, säger Harry Goldman. Det finns inga förlorare i att satsa på rådgivning och mentorskap till personer som befinner sig i startfasen. Här har näringsministern ett stort arbete framför sig.

Källa: NyföretagarCentrum Sverige