Hälsan i fara för företagare

22 mars, 2012

Trygg-Hansa presenterar en undersökning som visar att småföretagare tänker ohälsosamt...

Trygg-Hansa presenterar en undersökning som visar att småföretagare tänker ohälsosamt mycket på företaget. Fyra av tio företagare har svårt att koppla bort jobbet på fritiden, jämfört med motsvarande siffra för anställda som är knappt två av tio. Undersökningen visar också att kvinnor har svårare att koppla bort jobbet än män. Ta reda på om du är i riskzonen och vad du ska göra för att undvika ohälsosam stress här.

Att alltid tänka på jobbet ökar risken för ohälsosam stress och i förlängningen kostsam sjukskrivning. Vi vill särskilt uppmärksamma småföretagare på att vara noga med att regelbundet avsätta tid för familjeliv och återhämtning, säger Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa.

På frågan ”har du svårt att koppla bort jobbet på fritiden” svarar 14 procent av kvinnliga företagare att de tänker på jobbet hela tiden. Motsvarande siffra för män är åtta procent. 29 procent av kvinnorna uppger att de ”ofta” har svårt att koppla av från jobbet jämfört med 23 procent av männen.

Tre procent av de som är anställda uppger att de alltid tänker på jobbet och 14 procent att de gör det ofta.? 21 procent av småföretagarna har varit sjukskrivna någon gång på grund av skada orsakad på jobbet, enligt undersökningen. 54 procent dem av dem uppger att sjukskrivningen berodde på psykosocial skada, till exempel utbrändhet.

På arbetsmarknaden i stort har de stressrelaterade sjukdomarna gått om belastningsskador som vanligaste orsak till sjukskrivningar i Sverige, enligt Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Källa: Trygg-Hansa