Uppsala

Uppsala

Starta eget & Driva företag

Företagslotsen
018-727 88 80
Maila
Besök hemsidan

Inventor Focus
0650-102 79
Maila
Besök hemsidan

NyföretagarCentrum
018-50 66 00
Maila
Besök hemsidan

Coompanion
018 – 12 80 80/14
Maila
Besök hemsidan

Företagarföreningar

Företagarna
018-122742
Maila
Besök hemsidan

Handelskammaren
08-555 100 00
Maila
Besök hemsidan

Tillstånd & Regler

Miljökontoret Uppsala
018-727 40 00

Stadsbyggnadskontoret Uppsala
018-727 46 10

Tillståndsenheten
018 727 40 00
Maila

Kommunen

Uppsala Kommun Näringsliv
018-727 00 00
Maila
Besök hemsidan

Företagsregister

Sök företag i Uppsala
Besök hemsidan

Mark och lokaler

Sök mark och lokaler i Uppsala
Besök hemsidan

Saknar du något listan ovan?
Tipsa oss på mailaoss@mittforetag.com