Stockholm

Stockholm

Starta eget & driva företag

Nyföretagarcentrum Stockholm
08-32 45 10
Maila
Besök hemsidan

Coompanion Stockholms Län
08 – 447 48 00
Maila
Besök hemsidan

ALMI Företagspartner Stockholm
08-458 14 00
Maila
Besök hemsidan

SU Innovation
08-16 20 00
Maila
Besök hemsidan

Stockholms Stadsbibliotek Företagarinfo
08-508 31 100
Maila
Besök hemsidan

Stockholm Business Region
08-508 280 00
Besök hemsidan

Innovationsbron
018-51 05 90
Maila
Besök hemsidan

Kista Science City
08-790 40 32
Maila
Besök hemsidan

Karolinska Institutet Science Park
08-524 861 68
Maila
Besök hemsidan

STING
08-20 28 40
Maila
Besök hemsidan

SU Holding
08-674 70 26
Maila
Besök hemsidan

Företagarföreningar

Svenskt Näringsliv
08-762 70 00
Maila
Besök hemsidan

Företagarna Stockholms Län
08-406 17 00
Maila
Besök hemsidan

Stockholms Handelskammare
08-555 100 00
Maila
Besök hemsidan

Gröna Näringens Riksorganisation
08-787 53 00
Maila
Besök hemsidan

IFS
08-693 99 42
Maila
Besök hemsidan

Kvinnoforum
08-56 22 88 00
Besök hemsidan

Svensk Handel
010-47 18 500
Maila
Besök hemsidan

Företagarnätverk

Connect
08-7912903
Maila
Besök hemsidan

Tillstånd & Regler

Miljöförvaltningen
08-508 28 800
Maila
Besök hemsidan

Stadsbyggnadskontoret
08-50826000
Maila
Besök hemsidan

Tillståndsenheten
08-50825000
Besök hemsidan

Kommunen

Stockholm Stad
Besök hemsidan

Mark & lokaler

Objektvision
Besök hemsidan

Saknar du något i listan ovan?
Tipsa oss på mailaoss@mittforetag.com