Malmö

Malmö

Starta eget & driva företag

Malmö NyföretagarCenter
040-661 00 76
Maila
Besök hemsidan

Coompanion Skåne
040 – 22 05 10
Maila
Besök hemsidan

ALMI Företagspartner Skåne
040-660 39 00
Maila
Besök hemsidan

Malmö Stadsibliotek Företagsservice
0733 59 58 53
Besök hemsidan

Minc
040-630 90 00
Maila
Besök hemsidan

SelfMade
Besök hemsidan

Medeon Science Park
040-32 10 00
Maila
Besök hemsidan

Drivhuset
040-631 04 80
Maila
Besök hemsidan

Företagarföreningar

Företagarna Syd
040-33 06 50
Maila
Besök hemsidan

Sydsvenska Handelskammaren Malmö
040-690 24 00
Besök hemsidan

Svensk Handel Malmö
Besök hemsidan

IKF Malmö
040-23 13 80
Maila
Besök hemsidan

Svenskt Näringsliv
040-35 25 00
Maila
Besök hemsidan

Tillstånd & Regler

Miljöförvaltningen
040 34 10 00
Maila
Besök hemsidan

Stadsbyggnadskontoret
Maila
Besök hemsidan

Tillståndsenheten
Maila
Besök hemsida

Kommunen

Malmö Stad
040 34 10 00
Maila
Besök hemsidan

Mark & lokaler

Malmö Stad
Besök hemsidan

Saknar du något i listan ovan?
Tipsa oss på mailaoss@mittforetag.com