BETA

Kalmar

Kalmar

Starta eget & driva företag

NyföretagarCentrum
Södra Kalmar län 
0730-80 89 52
Maila
Besök hemsidan

Coompanion Kalmar Län 
070-65 87 323
Maila
Besök hemsidan

ALMI Företagspartner Kalmar
0491-858 00
Maila
Besök hemsidan

Kalmar Science Park
0480-45 34 20
Maila
Besök hemsidan

Företagarföreningar

Företagarna Kalmar län
0491-76 16 55
Maila
Besök hemsidan

Sydsvenska Handelskammaren
Kalmar
0480-44 41 60
Besök hemsidan

Kvinnor i Norden
0480-493575
Maila
Besök hemsidan

Connect Sydost
0480-45 34 21
Besök hemsidan

Svenskt Näringsliv
0480-44 55 50
Maila
Besök hemsidan

Företagarnätverk

Calmare Läns Företagsquinnor
Besök hemsidan

Kalmar E-handel
Besök hemsidan

Tillstånd & Regler

Miljö- och hälsoskydd
0480-45 03 30
Maila
Besök hemsidan

Samhällsbyggnadskontoret
0480-45 03 00
Maila
Besök hemsidan

Tillstånd, regler och tillsyn
Besök hemsidan

Kommunen

Kalmar Kommun
0480-45 00 00
Maila
Besök hemsidan

Företagsregister

Näringslivsregister 
Besök hemsidan

Mark & lokaler

Mark och lokaler i Kalmar
Besök hemsidan

Saknar du något i listan ovan?
Tipsa oss på mailaoss@mittforetag.com