3 svar
0
Borttagen AnvändareTidigare medlem Personal answered 11 år ago

Morsning Per!

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk gäller!

Trotts att lagen är gammal, så görs, i regel, en analog tillämpning till denna vid tvister om upprättsskyddad material!

Specificera din fråga så kanske jag kan hjälpa dig, Per!

Ha´det så bra

mvh Henrik / Enjoy consulting

Kan kontakta mig på min mail:
henrik@enjoyconsulting.se
0
Borttagen AnvändareTidigare medlem Personal answered 11 år ago

Att det är den lagen som gäller är jag med på.

Men för att specificera min fråga så undrar jag om det rent juridiska kring digitalisering av dokument som du har i din ägo som företag men där du inte äger själva upphovsrätten.

Att digitalisera och arkivera en faktura och offert på hårddisk är givetvis lagligt.

Men när det kommer till t.ex. tidningsurklipp som rör ditt företag eller andra dokument som kan “anses” ha en konstnärlig verkshöjd exempelvis olika manualer eller andra skrivna verk som är av elementär betydelsen för din verksamhet.

För att kristallisera det till något så fokusera på tidningsurklipp för de har en tydlig ägare av upphovsrätten. Om jag scannar in och sparar alla klipp jag har om mig och mitt företag för eget ändamål och inte med avsikt att sprida det. Gör jag mig skyldig till ett upphovsrättsligt brott. Om det skulle vara OK, kan jag låta en tredje part scanna in mina fysiska klipp åt mig? Kan jag sprida dessa i en begränsad omfattning, säg till kunder, vänner?

Så min fråga är egentligen vad gäller kring upphovsrätt när man har för avsikt att scanna in och lagra dokument, böcker, manualer för eget bruk?
0
Borttagen AnvändareTidigare medlem Personal answered 11 år ago

God dag Per, ny vecka med nya möjligheter!

Ursäkta dröjsmålet på mitt svar, satt lite upptagen i fredags.

Upphovsrättslagen ger skydd till den som skapar ett ”verk” (författaren, kompositören, arkitekten, målaren, etc.) vare sig verket är skönlitteratur, eller någon form av beskrivande framställning i dataprogram, tal eller skrift.

Förutsättningen för skydd är dock att det föreligger originalitet i verket (två personer skall inte ”rimligtvis” kunna skriva samma sak).

Det finns vissa undantag från upphovsmannens ensamrätt, där det praktiskt viktigaste exemplet är att var och en får framställa enstaka exemplar för privat ändamål (detta gäller INTE dataprogram).

Det är enl. lag förbjudet att framställa exemplar i ”digitalform av sammanställning i digitalform”. Du kan därmed inte heller inhämta upphovsrättsskyddat material till en dator för att därefter överföra detta till en annan dator (digitalform) upphovsrätten gäller det konstnärliga ursprunget oavsett. Upphovsmannen äger alltså materialet, även om DU i din tur “fått” materialet av någon annan.

Upphovsrätten har främst en ekonomisk betydelse för upphovsmannen och inskränkning kan medföra skadestånd och vid vite även medföra ett förbud av fortsatt inskränkning.

Trots att jag inte tror att det skulle bli någon direkt påföljd (om du avser ge ut materialet till en sluten krets, familj, vänner osv.), så är mitt allmänna råd att du ber upphovsmannen om lov (skriftligt), för att förhindra ett eventuellt framtida problem. Detta brukar i regel inte vara problem för upphovsmannen, de brukar nöja sig med att få sitt namn skrivet (källhänvisning).

Vad gäller lagring av någon annans material i den egna datorn… tja om inte upphovsmannen “vet” så lär det ju alldrig bli problem. Problemen uppstår vid mångfaldigande och där hänvisar jag till ovanstående svar.

Hoppas detta bringat lite klarhet i din fråga.

Mvh Henrik
Du måste vara medlem för att svara på frågan

Hej kompis! För att använda Mitt Företag fullt ut behöver du logga in eller bli plusmedlem för att fortsätta läsa. Det tar 2 minuter att skapa ditt konto.

Logga in eller Skapa ditt konto