2 svar
0
Borttagen AnvändareTidigare medlem Personal answered 11 år ago

Hej Stefan!

Jag saxar ett svar från Skatteverket som jag tror kan hjälpa dig!

Du har i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för kostnader i näringsverksamhet som du haft före starten. Du får bara dra av kostnader som du har haft under det år verksamheten påbörjades och närmast föregående kalenderår. Därför är det viktigt att slå fast när verksamheten ska anses påbörjad.
Ett annat krav är att det är fråga om kostnader som till sin karaktär är omedelbart avdragsgilla. Utgifterna får inte dras av till den del de
– dragits av på annat sätt,
– räknats in i anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften för
tillgångar som tagits in i verksamheten vid starten eller
– motsvarar inkomster som man haft under det år verksamheten
påbörjades eller året dessförinnan och som man inte har tagit upp
som intäkt.

återkom gärna med fler frågor!

MvH Gustaf, nyttforetag.com
0
Borttagen AnvändareTidigare medlem Personal answered 10 år ago

Kan man göra ett leysingsavtal med sig som privatperson.eller kan man dra halva månadskostnaden för abonemanget & samtalstiden.
Du måste vara medlem för att svara på frågan

Hej kompis! För att använda Mitt Företag fullt ut behöver du logga in eller bli plusmedlem för att fortsätta läsa. Det tar 2 minuter att skapa ditt konto.

Logga in eller Skapa ditt konto