1 svar
0
Tidigare medlem Personal svarade 16 år sedan

Hej!

Aktiekapitalet behöver inte motsvaras av pengar, utan kan även tillföras i form av någon annan tillgång, exempelvis en maskin eller rättighet som ägarna tillför. Om den tillförda tillgången inte är pengar kallas det för apportegendom. Värdet ska i sådana fall intygas av såväl styrelsen som bolagets revisor.

Om bokfört eget kapital i bolaget understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital ska bolaget tvångslikvideras. Styrelsen måste alternativt vidta vissa åtgärder, bland annat upprätta och låta revisor granska en kontrollbalansräkning för att driva bolaget vidare. Efterlevs inte likvidationsreglerna kan ett personligt betalningsansvar inträda för aktiebolagets styrelseledamöter. Även aktiebolagets ägare kan drabbas av ett sådant personligt betalningsansvar om de deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet med vetskap att bolaget är skyldigt att gå i likvidation i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551).

Lycka till!

Gustaf, nyttforetag.com
Du måste vara medlem för att svara på frågan

Hej kompis! För att använda Mitt Företag fullt ut behöver du logga in eller bli plusmedlem för att fortsätta läsa. Det tar 2 minuter att skapa ditt konto.

Logga in eller Skapa ditt konto