Nästa Evenemang

Hur kan PRV hjälpa ditt företag?

Visste du att merparten av ett företags värde ofta finns bland de immateriella tillgångarna? Det kan till exempel vara innovationer, varumärket, avtal, medarbetarnas specialistkompetenser eller affärshemligheter. Här får du hjälp att identifiera ditt företags immateriella tillgångar, och tips på hur du kan hantera dem för ökad lönsamhet.

Testa ditt företag

Det här testet hjälper dig att hitta dina outnyttjade tillgångar.

Om PRV

Vi är myndigheten för patent, design- och varumärkesskydd. Vi ansvarar även för utgivningsbevis och tar hand om personnamnsändringar. Framför allt finns vi till för att svara på dina frågor inom dessa områden.

Prenumerera på nyheter om immaterialrätt

Med PRV:S Nyhetsbrev – som utkommer 8 gånger per år – är du hela tiden uppdaterad om vad som händer i den immaterialrättsliga världen. Här kan du prenumerera.

Frågor och svar om immaterialrätt, varumärken och patent

Fråga: Jag har ett domännamn, behöver jag ändå ett varumärkesskydd?

Svar: Absolut! Ett domännamn ger inget skydd för dina varor eller tjänster, det gör däremot ett <varumärkesskydd.

Fråga: Hur länge gäller en varumärkesregistrering?

Svar: En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse i ytterligare tio år i taget. I princip kan ett varumärke förnyas hur många gånger som helst.

Fråga: Kan jag få reda på vem som är innehavare av ett särskilt varumärke?

Svar: Du kan göra en sökning i e-tjänsten Svensk varumärkesdatabas på www.prv.se. Du kan även kontakta vår kundtjänst, 08-782 28 00, för att få veta vem som är innehavare av ett varumärke.

Fråga: Vad är skillnaden mellan bolagsnamn och varumärke?

Svar: Ett bolagsnamn är namnet på ett registrerat företag/bolag. Varumärket är kännetecknet för produkter/tjänster. Bolagsnamn och varumärken kan vara ett hinder mot varandra vid en ansökan.

Fråga: Vad är ett varumärkesskydd?

Svar: Varumärkesskyddet är företagets viktigaste kännetecken. Ingen annan kan använda ditt varumärke på sina produkter eller i sin marknadsföring. På så sätt blir du unik på marknaden. Varumärkesskyddet kostar 1 500 kronor om du ansöker digitalt, annars är kostnaden 1 900 kr. Tilläggsavgifter kan tillkomma.

Fråga: Vad är ett patentskydd?

Svar: Patentskydd ger dig ensamrätten till att utnyttja din uppfinning. Det innebär att ingen annan får tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan ditt tillstånd. Ett patentskydd kostar 3 000 kronor i grundavgift, sedan kan tilläggsavgifter tillkomma.

Fråga: Vad är ett designskydd?

Svar: Designskyddet ger dig en ensamrätt till formgivningen och större möjligheter att tjäna pengar i affärssammanhang. Designskyddet kostar 1 900 kronor, sedan kan tilläggsavgifter tillkomma.

Fråga: Vad är upphovsrätt?

Svar: Upphovsrätt ger dig som skapande person (konstnär, författare, kompositör) rätt att bestämma över hur ditt verk ska användas. Upphovsrätten uppkommer automatiskt och är gratis.

Fråga: Vad ska jag tänka på för att lyckas med min varumärkesregistrering?

Svar: Det finns flera delar att tänka på, nedan finns det viktigaste listat:

Kort koncist

Ett märke som innehåller flera delar, exempelvis flera ord eller både ord och figur, kan det finnas beståndsdelar som i sig själva inte är registrerbara. I sådana fall kan det uppstå tveksamhet om ensamrättens omfattning. Krångla inte till det.

Unik

Ett särpräglat eller särskiljande varumärke, som skiljer sig från andra och som väcker uppmärksamhet är lättare att lägga på minnet. Låt gärna varumärket sticka ut hakan.

Klassificering

Tänk på hur du kommer att använda ditt varumärke i framtiden. Vilka varor och tjänster kommer du att använda ditt varumärke på eller inom? Det är för de sökta varorna/tjänsterna som varumärket skyddas.

Kontrollera

Du kan själv enkelt kontrollera om ett identiskt varumärke redan finns. På www.prv.se finns databaser som det är gratis att söka i.

Geografiska namn

Ett registrerat varumärke som innehåller geografiska angivelser kan i vissa fall ha ett begränsat skyddsomfång. Det kan innebära att snarlika kännetecken får samexistera då dessa inte bedöms vara förväxlingsbara.

Beskrivande ord

Undvik ord som beskriver egenskaperna hos produkten. Det är intemöjligt att få ensamrätt till ord som beskriver varorna/tjänsterna eller dess egenskaper. Vilken marknad ska varumärket fungera på? Fungerar varumärket internationellt? Tänk på vad varumärket betyder på andra språk. Det kan kanske skicka helt felaktiga signaler på andra språk och i andra kulturer.

Fråga: Vad står beteckningarna TM och ® för?

Svar: ™ används för att visa omvärlden att till exempel ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige. ®-symbolen används för att visa att ett visst varumärke är inregistrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är inregistrerat. Näringsidkare använder sig ibland av ®-symbolen.

Kontakta PRV

E-post Telefon Webbplats Adress
kundtjanst@prv.se 08-782 28 00 www.prv.se PRV
Valhallavägen 136
Stockholm

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: